Platform Food & Industry

In 2023 is het Platform Food & Industry opgericht.

Industry is de ‘paraplu’ waaronder deelsectoren hangen als food en cleanrooms. Het platform Food & Industry is er onder andere voor bedrijven die aan reiniging in food en cleanrooms doen. Het doel is dat deze bedrijven gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Food & Industry is ten opzichte van de reguliere schoonmaak, een bijzonder specialisme met enkel fulltime medewerkers die, in de nacht, fysiek zwaar werk verrichten.  

Speerpunten 2024

  • Positioneren vak (op termijn o.a. via campagne-site Schoonmakend Nederland).
  • Veiligheid en Arbeidstijdenwet (ATW): afstemmen met klant en vergroten kennis werknemer.
  • Belang uitdragen professionele kwaliteitsstandaarden en goed opdrachtgeverschap.
  • Food & Industry plek geven op website Schoonmakend Nederland en positioneren.
  • Netwerkfunctie platform.
  • Belangenbehartiging door het voeren van overleg met stakeholders zoals Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en  de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en ook lobby richting Den Haag via de koepels (MKB-Nederland en VNO-NCW) dan wel rechtstreeks door Schoonmakend Nederland.

Contact

Hoe kijk jij aan tegen het Schoonmakend Nederland Platform Food & Industry? Herken je de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, manager Platformen en Accountmanagement via (073) 648 38 50.

Ben je (nog) geen lid van Schoonmakend Nederland? Neem vrijblijvend contact op met één van onze accountmanagers voor meer informatie over het lidmaatschap en de voordelen.

Blankers_Schoon.jpg

Rene de Wit

Blankers Specialistisch