Platform Onderwijs

De onderwijsbranche heeft al sinds jaar en dag te maken met een spanningsveld tussen budget voor schoonmaak en de vereiste kwaliteit. Niet alleen het niveau van het onderwijs lijdt hieronder, ook de schoonmaak heeft er hinder van.

Het Platform Onderwijs behartigt de belangen van leden van Schoonmakend Nederland, die actief zijn in de scholenschoonmaak. Het gaat om PO/V(S)O/MBO/HBO en universiteiten. Centraal staat hygiëne in het onderwijs.

Het platform bevordert de communicatie met de onderwijsinstellingen en de verschillende belangengroepen en werkt aan verbetering van de kwaliteit en het imago van de schoonmaakbranche. Voor de leden van Schoonmakend Nederland is het platform een bron van informatie.

Speerpunten 2024
  • Politiek en lobby: bewustwording creëren dat om op de lange termijn hygiënisch schoon te blijven/zijn onderwijsinstellingen meer geld moeten investeren in goede schoonmaak. Stakeholders zijn OCW, PO-Raad, VO-Raad, Ruimte-OK en intermediairs;
  • Uitrollen ‘norm schone basisschool’ die Schoonmakend Nederland samen met de PO-Raad en Ruimte-OK gemaakt heeft (versie 2023);
  • Organiseren bijeenkomst over schoonmaak in PO/VO voor adviesbureaus/intermediars met als doel een goede uitvraag tijdens aanbestedingen te vergroten;
  • Uitrollen campagne die leerlingen moet gaan aanmoedigen om schoner gedrag te vertonen.