Platform Onderwijs

Het Platform Onderwijs bevordert de communicatie met de onderwijsinstellingen en de verschillende belangengroepen en werkt aan verbetering van de kwaliteit en het imago van de schoonmaakbranche. Voor de leden van Schoonmakend Nederland is het platform een bron van informatie.

Speerpunten 2022
  • Meedenken over MBO-opleidingen om zo branchebreed gekwalificeerde mensen te vinden:
    • Jongeren enthousiasmeren en kenbaar maken vak;
    • Leraren over de juiste methodes laten beschikken;
  • Politiek en lobby: bewustwording creëren dat om op de lange termijn hygiënisch schoon te blijven/zijn (ook na pandemie) scholen/SBO's meer geld moeten uitgeven aan schoonmaak;
  • Uitvoeren verdiepend onderzoek (beleving) in het primair onderwijs;
  • Lobby voeren richting stakeholders: OCW, PO-Raad, VO-Raad, Ruimte-OK en intermediairs;
  • Uitwerken basisprogramma hygiëne samen met PO-Raad en Ruimte-OK met als hoogste doel dat OCW dit vastlegt via een aparte richtlijn;
  • Uitvoeren project in licht van duurzaamheid op scholen.