Platform Reconditionering

Het platform Reconditionering is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Het doel is dat de bedrijven die actief zijn in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Het platform beweegt zich op de gebieden die alle bedrijven actief in het segment reconditionering aangaan. Het platform houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het Schoonmakend Nederland platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het platform.

Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van Schoonmakend Nederland wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van Schoonmakend Nederland welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.

Speerpunten Platform Reconditionering

Arbeid(smarkt) en werkgeverschap  

  • Uitwerking pilot duurzame inzetbaarheid voor reconditionering
  • Pilot exoskelethoe kan deze technische innovatie bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerker? 
  • Inbreng cao-punten vanuit reconditionering in de komende cao onderhandelingen. 
  • Bekendheid vak en imago verbeteren. 
  • Opleidingen: volgen van ontwikkelingen rondom opleidingen en examens bij de RAS. 

Ondernemerschap  

  • Overleggen met stakeholdersdenk aan Verbond van Verzekeraars en NIVRE. We willen immers aanspreekpunt/loket zijn van deze partijen en verder ook om de relatie te verbeteren. Periodiek voeren we gesprekken met Stichting Salvage over o.a. kwaliteitscriteria schadestopbedrijven. 
  • Samenwerken met Stichting Salvage aan Calamiteiten Platform Reconditionering (CPR). 
  • Uitrol standaardbestek.
  • Organisatie inspirerende bijeenkomsten in juni (brede bijeenkomst) en in november (ledenbijeenkomst). 

Duurzaamheid
Vervolg geven aan het thema duurzaamheid. Doel is om het thema verder te verdiepen en om tot een praktische vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’ste komen op sector- en bedrijfsniveau 

Hoe kijk jij aan tegen het Schoonmakend Nederland platform Reconditionering? Herken je de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, manager Platformen en Accountmanagement via (073) 648 38 50.

Ben je (nog) geen lid van Schoonmakend Nederland? Neem vrijblijvend contact op met één van onze accountmanagers voor meer informatie over het lidmaatschap en de voordelen.

Corocor.jpg

Rob Vis Dieperink

Corocor Technische Reconditionering Bekijk website