Platform Reconditionering

Het platform Reconditionering is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Het doel is dat deze bedrijven gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Het platform beweegt zich op de gebieden die alle bedrijven actief in het segment reconditionering aangaan. Het houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het Schoonmakend Nederland platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het platform.

Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van Schoonmakend Nederland wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van Schoonmakend Nederland welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.

Speerpunten Platform Reconditionering 2024
  1. Duurzame inzetbaarheid borgen in de reconditionering via projecten RAS;
  2. In arbeidsmarktcampagne specifiek aandacht bieden aan werken in de reconditionering. Belangrijk: reconditoneren is niet gelijk aan schoonmaak;
  3. Inzicht hebben in wat er speelt bij reconditioneerders in het licht van de cao en input geven ten behoeve van de onderhandelingen (B-deel cao);
  4. Lobby voeren op relevante thema’s waaronder het Calamiteiten Plan Reconditionering Nederland (CPRN). Onze stakeholders zijn NIVRE, experts, Verbond van Verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen, Stichting Salvage en collega-reconditioneerders;
  5. Leden stimuleren en enthousiasmeren om deel te nemen aan de ledenbijeenkomst (21 maart 2024) en de brede bijeenkomst (19 september 2024);
  6. Duurzaam Schadeherstel in de keten uitrollen samen met met verzekeraars en het Verbond van Verzekeraars en NIVRE.
Contact

Hoe kijk jij aan tegen het Schoonmakend Nederland platform Reconditionering? Herken je de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, manager Platformen en Accountmanagement via (073) 648 38 50.

Ben je (nog) geen lid van Schoonmakend Nederland? Neem vrijblijvend contact op met één van onze accountmanagers voor meer informatie over het lidmaatschap en de voordelen.

Corocor.jpg

Rob Vis Dieperink

Corocor Technische Reconditionering Bekijk website