Preventie, verzuim en re-integratie

Schoonmakend Nederland heeft een tweetal partijen geselecteerd die u kunnen ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Kenmerkend voor deze partijen is dat zij ervaring hebben in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Het gaat om: Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt / Arbo Anders en Trajectconsult.

Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt / Arbo Anders
Voor uw totale verzuimbegeleiding kunt u gebruik maken van het Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt / Arbo Anders. Het Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt ondersteunt u in de totale verzuimbegeleiding, daar waar u vindt dat het nodig is, met diensten en producten op het gehele vlak van preventie, interventie, re-integratie 1e en 2e spoor. Het Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt is niet alleen een professionele helpdesk, maar voert ook de regie en coördinatie van het verzuimtraject in samenspraak met de werkgever.

De dienstverlening van het Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt bestaat eigenlijk uit een tweetal diensten:

 1. De eerste dienst is arbodienstverlening via ArboAnders. Deze dienstverlening is afgestemd op de specifieke behoeftes en wensen van de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
 2. De tweede dienst is het verwijzen naar gecontracteerde bedrijven die gespecialiseerd zijn op gebied van preventieve trainingen of behandelingen, interventietrajecten en re-integratie 1e en 2e spoor. Naast het doorverwijzen houdt de verzuimmanager van ArboAnders, in samenspraak met de werkgever, controle op de voortgang en stuurt bij wanneer dat nodig is. De geselecteerde bedrijven zijn allen gecontracteerd op basis van ervaring in de schoonmaak- of soortgelijke branches en leveren hun producten en diensten tegen zeer scherpe prijzen en/of voorwaarden. Door gebruik te maken van het Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt heeft u maar één aanspreekpunt voor het gehele traject en dat tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Tarieven
De prijsstelling is gebaseerd op het aantal arbeidsplaatsen in uw bedrijf. Daarnaast wordt er t.a.v. seizoenspieken waarbij er sprake is van een kortdurende toename van personeel, een separaat seizoenscontract gemaakt, waarbij u naar rato betaalt! U betaalt dus nooit teveel, maar u kunt wel gebruik maken van de optimale verzuimbegeleiding van het Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt.
Klik hier [LINK ONTBREEKT] voor een uitgebreid tarievenoverzicht voor 2018 (de korting op het reguliere tarief is al in de prijs verwerkt).

Schoonmakend Nederland Verzuimbegeleidingpakketten
Afhankelijk van uw wens wat u zelf wilt doen dan wel wilt uitbesteden, kan het Schoonmakend Nederland Verzuimsteunpunt u verschillende pakketten aanbieden, variërend van een pakket met een hogere zelfwerkzaamheid tot een  pakket waar u het gehele verzuimmanagement inclusief inschakelen bedrijfsarts uitbesteed. Het is ook mogelijk om voor maatwerk te kiezen. U heeft dan de bedrijfsarts bij u op locatie.

Voor meer informatie
Adviseur ArboAnders
Geert Dozeman
T 06 – 551 73 936
geert.dozeman@arboanders.nl
www.arboanders.nl

Trajectconsult

TrajectConsult voert sinds 2014 voor de leden van Schoonmakend Nederland trajecten uit in het kader van tweede spoor re-integratie.

Wat kunt u van TrajectConsult verwachten?
TrajectConsult is gespecialiseerd in de uitvoering van tweede spoor re-integratie. Als u langdurig zieke medewerkers heeft, bent u verplicht om uiterlijk vanaf het begin van het tweede ziektejaar een tweede spoor re-integratietraject in te zetten. Doet u dit niet, of niet goed genoeg, dan kan UWV u een loonsanctie opleggen ter hoogte van maximaal een jaarsalaris.

Binnen de afspraken met Schoonmakend Nederland bieden wij maatwerktrajecten aan die, afhankelijk van de situatie, bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Intake- en kennismakingsgesprek: Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats in aanwezigheid van de werkgever, de deelnemer en de coach van TrajectConsult. Gedurende het intakegesprek zal worden ingegaan op de specifieke omstandigheden en belemmeringen van de deelnemer. Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld. Het intakegesprek wordt binnen 1 week na aanmelding ingepland.
 • Begeleiding en bemiddeling: De medewerker wordt door ons 1 op 1 klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat we onder meer aan de slag gaan met het opstellen van brief en cv, het oefenen van het sollicitatiegesprek en directe begeleiding naar een andere baan.
 • Begeleiding en bemiddeling kan met of zonder intensieve jobsearch uitgevoerd worden.

Aanvullende dienstverlening

 • Beroepskeuze-/ competentieonderzoek of uitgebreidere testen: Uiteraard in overleg met u.
 • Bemiddeling werkgevers onderlingAls u zelf een andere werkgever voor uw medewerker heeft gevonden kunnen wij dit proces ondersteunen en u wijzen op eventuele voordelen en subsidies.

Het maatwerktraject heeft een looptijd van 3 maanden en kan steeds worden verlengd met een periode van 3 maanden.

Dit maakt Trajectconsult uniek:

 • Een online werkomgeving voor de medewerker, dus altijd alle informatie beschikbaar.
 • Plaatsingspercentage: 53% (periode 2006-2013. bron: Blik op Werk).
 • Rapportcijfers: deelnemers 8,3. Opdrachtgevers 9,2 (bron: Blik op Werk/Cedeo).
 • Korte lijnen: met RapportageOnline 24 uur per dag inzicht in het trajectverloop.
 • Landelijke dekking maar bekend met de regionale arbeidsmarkt.
 • Garantie: het traject voldoet aan de eisen die UWV aan u stelt.
 • Concurrerende tarieven.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met ons op via 073-5036732 of kijk op www.trajectconsult.nl/osb.

Gerelateerde berichten