Prikpunt

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het beperken van besmettingsgevaar binnen uw organisatie. VaccinatieZorg is met PrikPunt 24/7 bereikbaarbaar voor een professionele risico-inschatting en snelle afhandeling bij prikaccidenten. Een prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, krab- of spatongevallen, waarbij iemand in contact komt met het bloed, weefselvocht of speeksel van een ander.

Voorkom consternatie
Het risico om besmet te raken tijdens het werk is groter dan je misschien denkt. In Nederland lopen 1 miljoen werknemers kans op besmetting met Hepatitis B, Hepatitis C of HIV. Als jouw medewerker zich snijdt of prikt, ontstaat meestal de nodige consternatie. Regelmatig komen er meldingen binnen van medewerkers waarvan de werkgever niet blijkt aangesloten bij PrikPunt. Hierdoor kan een probleem ontstaan! Wanneer de werkgever dan de opdracht geeft om de werknemer te helpen nemen de kosten toe en de kans op vertraging is vele malen hoger. Het komt zelfs voor dat PrikPunt de getroffen medewerker geen hulp meer kan verlenen.

Met een aansluiting bij PrikPunt verzekeren Schoonmakend Nederland-leden hun medewerkers tegen gunstige voorwaarden van 24/7 adequate hulp na een snij-, prikaccident of ander accidenteel bloedcontact. Mocht je je willen aansluiten, neem dan contact op met: 0486-417272 of met info@vaccinatiezorg.nl.

Uniek in Nederland
Deze landelijke meldlijn voor prikaccidenten is uniek in Nederland. Met 50 BIG-geregistreerde verpleegkundigen, artsen en artsen-microbioloog is PrikPunt marktleider in Nederland voor werkgerelateerde accidenten. Aan de hand van een protocol bepalen zij, eventueel in overleg met een arts-microbioloog of HIV-behandelaar, of en welk risico de werknemer loopt op besmetting. Afhankelijk van de risico-inschatting wordt bepaald of en welke medische actie nodig is om risico uit te sluiten. Indien behandeling nodig blijkt, verzorgt PrikPunt de medische interventie op locatie of een doorverwijzing met behandeladvies naar de juiste instantie.

Met PrikPunt Plus bieden we daarnaast, als het nodig is, ook psychische nazorg voor betrokken werknemer(s).

Zo ontzorgt PrikPunt van A tot Z, van telefonische opvang en risico-inschatting tot inzetten van medische acties en nazorg. De meldlijn is 24/7 bereikbaar op 088 - 774 54 63.

VOORDELEN

  • 24/7 deskundige risico-inschatting bij prikaccidenten;
  • Een centraal meld- en adviespunt;
  • Medische actie op locatie;
  • Heldere richtlijnen en uniforme protocollen;
  • Nazorg voor betrokken werknemer(s).

Gerelateerde berichten