Aan tafel

Balanz Facilitair BV en Deltion College
‘Je moet het met elkaar doen en iedereen hoort erbij’

Aan tafel bij Balanz Facilitair BV en Deltion College, oktober 2021 Schoonmakend Nederland)

‘De samenwerking is organisch ontstaan,’ vertelt Jos van Boven, hoofd facilitaire en integrale veiligheid bij het Deltion College in Zwolle over de samenwerking met sociale ondernemer Balanz Facilitair BV. ‘We zijn een maatschappelijke organisatie en staan voor diversiteit en inclusie. Na de invoering van de Participatiewet wilden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed laten integreren in onze organisatie. Het was voor ons lastig om deze medewerkers de juiste en voldoende begeleiding te geven binnen de facilitaire afdeling. Het ontbrak ons aan mankracht.’ Al snel komt de samenwerking met Vebego en dochteronderneming Balanz Facilitair tot stand en dat werkt goed. Peter Paul Wiegmans, directeur Balanz Facilitair: ‘Nu krijgen medewerkers de begeleiding die nodig is om ze te laten ontwikkelen én doorgroeien.’

De deelnemers zijn: Jos van Boven (hoofd facilitaire en integrale veiligheid, Deltion College), Lotte van den Berg (contractmanager facilitaire zaken, Deltion College), Peter Paul Wiegmans (directeur, Balanz Facilitair), Gilles Berends (consultant SROI, Balanz Facilitair) en Norbert van Loo (projectleider, Balanz Facilitair). 

Van klein naar groter

‘We zijn twee jaar geleden klein begonnen,’ aldus Van Boven, ‘mede door COVID-19 waren er weinig studenten op de campus aanwezig. Nu is dat aantal uitgebreid tot vijftien.’ Er is bewust vanuit Deltion gekozen voor een combinatie van Hago-medewerkers, die garant staan voor de basisschoonmaak (voornamelijk ‘s ochtends en ’s avonds) en de ‘aanpakkers’, zoals Balanz haar medewerkers noemt die overdag ook servicegerichte werkzaamheden voor hun rekening nemen. ‘Door onder meer overdag schoon te maken zijn ze zichtbaar voor iedereen bij Deltion, van student tot medewerker. Dat vinden wij erg belangrijk,’ vult Van Boven aan, ‘Ze horen écht bij ons. Er lopen hier dagelijks 9000 studenten rond. Het mooie van de aanpakkers is dat ze tussen medewerkers en studenten door lopen. Orde en netheid in kantine, boulevard en gangen zijn zo flink verbeterd. Ook in de wijk houden aanpakkers straten netjes.’ Wiegmans: ‘De harmonie is goed. Mensen groeien door aandacht en ruimte vanuit Deltion. Dan is ons doel bereikt.’

Begeleiding 

Balanz Facilitair heeft duizend medewerkers. Zevenhonderd hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De ene helft heeft een sw-indicatie en de andere helft stroomt in via de Participatiewet. Wiegmans: ‘Behandel iemand zoals hij behandeld wil worden. Het belangrijkste is dat iemand lekker in zijn vel zit.’

Primair krijgen ze die aandacht van de begeleiders die de ‘HARRIE-helpt training’ vanuit CNV jong hebben gevolgd (HARRIE staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk). ‘Daaromheen zit een schil van jobcoaches om mensen op de werkvloer te begeleiden.’ Van Boven: ‘Dat stukje begeleiding is iets waar we tegenaan liepen. We kiezen bewust om met deze mensen aan de slag te gaan. Dat lukt alleen als je er intensief mee bezig bent.’ Wiegmans: ‘Zo hebben we vaste momenten op een dag waarop we medewerkers begeleiden, zoals opstartmomenten. Dat geeft structuur waardoor ze goed kunnen functioneren.’ Gilles Berends, consultant SROI (social return on investment): ‘Het doel is ontwikkeling naar een gewone baan, bij Hago bijvoorbeeld. Dat lukt met de juiste begeleiding.’

Duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid 

‘We proberen de wereld wat mooier te maken. We zijn bewust bezig met afvalscheiding en geven invulling aan de Sustainable Development Goals,’ aldus Van Boven. ‘Daar zijn de aanpakkers ook actief in. Ze helpen mee in de afvalscheiding. Zo snijdt het mes aan twee kanten in duurzaamheid.’ Norbert van Loo, Projectleider bij Balanz Facilitair: ‘Iedereen heeft zijn eigen werkzaamheden en takenpakket. We zorgen dat het elke dag weer voor elkaar is.’ Mocht dat een keer niet lukken dan zet voorwerker Suzanne het stapje extra dat nodig is voor klanttevredenheid.’ Van Boven: ‘In het kader van duurzame inzetbaarheid moet er goed gekeken worden naar het individu en de arbeidsbelasting. Uitval moet je zien te voorkomen. Daar moet je wel rekening mee houden.’ Berends: ‘Het gaat veel verder dan een keer een verkoudheid of een griepje. Je moet echt meedenken. Ons ziekteverzuim is laag. Dat komt door onze voorwerker Suzanne die werk wegneemt.’

Balanz werkt continu aan nieuwe instroom van aanpakkers. Wiegmans: ‘We hebben contacten met vijfentwintig gemeentes en elf werkgeversservicepunten. Iedere instantie heeft zijn eigen manier van werken. Bij de ene gaat dat heel soepel en de andere kost het meer tijd. In contact blijven en je doel voor ogen houden is daarin essentieel.’ Deltion heeft het als inclusieve onderwijsorganisatie goed voor elkaar en gaat ook voor de quotumwet. ‘We hebben tweewekelijks overleg met Balanz Facilitair. Daar bespreken we onze vaste punten. Dat werkt goed,’ zegt Lotte van den Berg, Contractmanager Facilitaire Zaken bij Deltion College. ‘Zo realiseer je een goede verbinding tussen de werkvloer en het reilen en zeilen binnen onze onderwijsorganisatie.’

Blik op de toekomst 

In de toekomst wil Deltion nog meer gaan doen met de aanpakkers. ‘We zien volop kansen in de ontwikkeling van mobiliteit. We stellen fietsen beschikbaar aan studenten. Daarmee reizen ze naar het station of naar huis. We gaan nu over naar een soort ov-fiets, waarmee je via een app de fiets uitleent.’ Het beheer van deze fietsenstalling kan prima door de aanpakkers verzorgd worden. Om mensen ‘s ochtends te begroeten maar ook voor het plakken van banden. Van Boven: ‘Met elkaar in gesprek blijven is belangrijk om samen deze ontwikkelingen goed te begeleiden. Dan kunnen we net dat stapje extra zetten.’

Één keer per jaar is er een Deltion dag. Alle medewerkers van Deltion doen hieraan mee. ‘Naast inhoudelijke thema’s is dit vooral ook een leuke dag. Afgelopen keer hebben medewerkers van Balanz hun persoonlijke verhaal verteld en laten zien wat dit werk voor hen betekent. Een mooi verhaal dat leidt tot saamhorigheid en begrip voor elkaar. Fantastisch om te zien,’ aldus Van Boven. ‘Eigenlijk zou Balanz overbodig moeten zijn op termijn, zodat er geen onderscheid meer is.’ vertelt Wiegmans. ‘Je moet het met elkaar doen en iedereen hoort erbij,’ besluiten ze eensgezind.