Actueel

Leden ondersteunen verenigingskoers

Schoonmaaksector wil eigen toekomst vormgeven

De komende jaren richt Schoonmakend Nederland zich op drie thema’s: arbeid(smarkt), ondernemerschap en duurzaamheid. Vereniging en leden trekken daarbij gezamenlijk op. Het ambitieniveau is hoog. De koers krijgt brede steun van de leden, bleek tijdens de recente algemene ledenvergadering van 20 mei 2021. 

Lange termijn en concrete resultaten

Actueel_B_Schoon, juli 2021 (Schoonmakend Nederland)Rob Rommelse (52) is sinds 15 augustus 2020 directeur van Schoonmakend Nederland. Hij was sinds 2019 al op interim-basis voor de vereniging actief. Hij gedijt het best in een ondernemende cultuur en heeft ervaring als ondernemer in dienstverlenende mkb-organisaties. Bij zijn benoeming zei hij over zijn manier van werken: ‘Het gaat erom enthousiast te worden voor ideeën en deze met elkaar om te zetten in concrete resultaten.’ Daarbij moet je altijd zicht houden op de lange termijn. Dat geldt ook voor de strategie van de vereniging.

 

De schoonmaaksector is in beweging. Weg uit de schaduw, volop in het licht, met een zelfbewuste houding. De bedrijfstak vervult een onmisbare rol in de samenleving. Schoonmaakbedrijven en hun medewerkers willen respect afdwingen. Hoe ellendig ook, de coronacrisis heeft daarbij een handje geholpen. Over het belang van schoonmaak en hygiëne is geen twijfel meer. Branchevereniging en leden zetten in op een ambitieuze, maar realistische strategie.

Eigen koers

Actueel_A_Schoon, juli 2021 (Schoonmakend Nederland)Directeur Rob Rommelse is enthousiast over de uitkomst van de ledenvergadering. ‘Onze leden ondersteunen de plannen. Niet alleen om de bedrijfstak positiever op de kaart te zetten, maar ook om ondernemingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. In de volle breedte proef ik enthousiasme, van klein tot groot en van allround tot gespecialiseerd. Met een thema als duurzaamheid krijgen we in de komende tijd allemaal te maken. Dan is het veel beter een eigen koers te ontwikkelen dan af te wachten totdat opdrachtgevers eisen gaan stellen. Een actief profiel is veel beter dan een situatie waarin je alleen defensief kunt reageren. Schoonmakend Nederland wil voorop lopen. Geef je eigen toekomst vorm, is in een paar woorden samengevat het gevoel dat leeft in onze sector.’

Partner van de leden

Rommelse is blij dat de vereniging de ruimte krijgt om deze visie uit te werken en samen met de leden verder te ontwikkelen. ‘Onze rol als branchevereniging is veranderd. Waren we vroeger vooral belangenbehartiger op het vlak van werkgeverschap, met als belangrijkste opdracht het afsluiten van een cao, nu willen we partner zijn van onze leden op veel meer gebieden. We stimuleren bedrijven bij de ontwikkeling van het ondernemerschap. Met vraagstukken als: hoe kan een sector het beste reageren op ontwikkelingen? Hoe gaan we om met een toename van thuiswerken? Hoe kijken we aan tegen integratie van dienstverlening? En niet in de laatste plaats: hoe vullen we het thema duurzaamheid in?’ Dat laatste heeft vele dimensies. De schoonmaaksector is al volop actief betrokken bij duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Iedereen moet op een gezonde manier ver voorbij de pensioenleeftijd kunnen komen. Daarnaast komen er steeds vaker milieu-elementen bij. Denk aan het tegengaan van waterverspilling, C02 en milieuvriendelijker schoonmaakmiddelen.

Theorie en praktijk

Actueel_D_Schoon, juli 2021 (Schoonmakend Nederland)‘Juist ook de mkb-ondernemers zijn enthousiast’, zegt Rommelse. ‘Ze willen graag ondersteuning en die bieden we dan ook. We organiseren bijeenkomsten en webinars voor leden, hebben de academie verder geactiveerd en er is inmiddels een post-HBO-leergang Inclusiviteit. We ontwikkelen een opleiding duurzaamheid en hebben de benchmarktool gelanceerd.’ Al die activiteiten zijn toegespitst op de sector, zodat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Rommelse vindt het belangrijk dat zijn verenigingsorganisatie en de schoonmaakbedrijven met elkaar optrekken. ‘Wij kunnen veel van onze leden leren en zij van ons. Voor de precieze invulling van de strategie voor de komende jaren gaan we samen een plan ontwikkelen.’ Er komt meer nadruk te liggen op gezamenlijke ontwikkeling van de bedrijfstak. De platformen krijgen een vooraanstaande rol. Daarin zijn bedrijven geclusterd, die zich richten op een bepaald segment van de markt. Groot en klein denkt mee. Omvang van de onderneming is bij ontwikkeling van de toekomstvisie niet belangrijk.

Lakmoesproef

Het oordeel van de ledenvergadering over de verenigingsbegroting destijds was voor Rommelse een lakmoesproef. Door extra inspanningen vanwege de coronacrisis, waren de uitgaven flink hoger dan eerder begroot. Leden kregen de vraag voorgelegd wat dit moest betekenen: bijstellen van de ambities of van de begroting? Ze kozen voor het laatste. Verlaag de ambities niet, was de boodschap. ‘Er is afgelopen anderhalf jaar een beweging in gang gezet, die alle betrokkenen veel energie geeft. Dat bevestigt dat de leden de nieuwe positionering, waarvan de naamswijziging slechts één element is, zien zitten en ondersteunen’, concludeert de directeur van Schoonmakend Nederland.

Bekijk hieronder een korte terugblik van de ALV van 20 mei 2021.