Hotspot

Benchmark: unieke tool met waardevolle marktinformatie

‘Je hebt wel veel oude medewerkers’ of ‘Je hebt jonge, onervaren krachten’'. Dit hoor je als ondernemer vaak. Maar is dit waar? Is mijn personeelsbestand  aan het vergrijzen? Is dat goed of slecht? Ik heb een profiel dat afwijkt, is dat voordelig of moet ik mijn koers aanpassen? Het antwoord op deze vragen is nabij.

Hotspot_Rommelse_Stropnigg, juli 2021 (Schoonmakend Nederland)‘Data is kennis. Als we onze data delen, vergroten we onze kennis’, benadrukt Philipp Stropnigg, dataexpert en projectleider van de databank van Schoonmakend Nederland. Deze databank biedt de mogelijkheid voor deelnemende bedrijven om gebruik te maken van een benchmarktool. Directeur Rob Rommelse benadrukt: ‘Met deze tool kun je als lid inspelen op trends en ontwikkelingen. Voor kleine en grote ondernemers biedt dit zeker voordeel. Onze leden kunnen er anoniem en kosteloos gebruik van maken. Het levert zeker iets op, dus meld je aan!’

Achtergrond

‘We hebben veel leden, een structurele marktdekking, we willen verder in beeld brengen wat er in omgaat,’ aldus Stropnigg. ‘Deze benchmarktool biedt informatie om ontwikkelingen te kunnen realiseren.’ Rommelse vult aan: ‘ We willen graag weten wat er speelt bij onze leden, om zo nog beter in hun behoeftes te voorzien. Met naderende cao-onderhandelingen biedt de databank meerwaarde in data om op te komen voor alle schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. Het geeft ons een prima en objectief startpunt voor de onderhandelingen. We staan hiermee ook dicht bij de dagelijkse werkelijkheid van de ondernemer.’ 

Uniek

‘Het unieke aan deze benchmark is de objectiviteit van de gegevens. Alle data worden één op één (anoniem) overgenomen vanuit de bedrijven. Er zit geen interpretatie of analyse tussen,’ zegt Stropnigg. ‘Dit is er nog niet in onze sector,’ aldus Rommelse. ‘Wij beogen een passende dataset, waaruit je als bedrijf kunt afleiden welke keuzes je moet maken voor de toekomst. Het is een mooie stap in de professionalisering van de sector. We hebben een prominente rol in het coördineren van die datastromen, zodat we hier ook echt objectief over kunnen praten. We kunnen daarmee als brancheorganisatie ook dé kennisbron voor de sector zijn,’ besluiten Stropnigg en Rommelse.

Meld je aan!

‘Hoe meer bedrijven, hoe beter de benchmark’, aldus Stropnigg. Rommelse: ‘We zijn op zoek naar een representatieve weerspiegeling van wat er in de sector speelt. We zoeken vooral in de breedte, om iedereen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het gaat vooral om de opbouw van je werknemerspopulatie, zoals aantal uren, verzuim en trends.’

Wat moet je doen?

Ga naar schoonmaakinbeeld.nl en maak een account aan.