Portret

40-jarig bestaan Schoonmakend Nederland

’Een professionele schoonmaker is de allerbeste reclame’

Ze hebben dezelfde scholing gehad om in de schoonmaak terecht te komen: Angel Nellen (Nellen Schoonmaakdiensten BV) en Marischa Forkink (Schoonmaakbedrijf Caster B.V.). ‘Ik lag in een Maxi-Cosi op de balie bij klanten,’ vertelt Angel. Ook Marischa werd als kind weleens met een kleurplaat in de kantine van een klant neergezet als haar ouders daar schoonmaakten. In 2013 namen ze allebei het stokje over van hun ouders en nu leiden ze het schoonmaakbedrijf. Ter ere van het 40-jarig bestaan van Schoonmakend Nederland vragen we ons eerste en ons laatst bijgekomen lid, Angel (40 jaar lid) en Marischa (2 maanden lid) naar hun visie op de schoonmaakbranche.

Angel Nellen, mei 2021 (Schoonmakend Nederland)

‘Als ik terugblik op de ontwikkelingen binnen de schoonmaak- en glazenwassersbranche denk ik...’
A: ‘Veilig werken op hoogte. Als ik vroeger meeging met glazenwassen, zat ik op de dakrand met mijn benen over de rand zonder valbeveiliging mijn lunch te verorberen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Ook denk ik aan het gebruik van microvezel en minder gebruik van reinigingsmiddelen. Er zijn weinig bedrijven die nog een hele scheut reinigingsmiddel in de emmer gooien. Tenslotte de verschuiving van avond- naar dagschoonmaak, een goede ontwikkeling, naast de robotisering, die nu plaatsvindt.’

M: ‘Eens met de microvezelontwikkeling en ook de iMop is een mooie om te noemen. We maken veel trappenhuizen schoon, dan is het belangrijk materialen te hebben, die het werk van de schoonmaker makkelijker maken. Ik hoop dat we het vak nog aantrekkelijker kunnen maken om zo de jeugd te motiveren in de schoonmaak te werken. Er zijn gemotiveerde mensen nodig.’

‘De schoonmaakbranche/schoonmaker mag zichtbaarder worden’
A: ‘Zeker weten. Als iedereen het gesprek aangaat met zijn opdrachtgever gebeurt dat ook. Als er veel overdag wordt schoongemaakt, zal iedereen veel bewuster omgaan met schoonmaak. Eén gezicht is ook belangrijk, herkenbaarheid bij de klant. We geven onze medewerkers een professionele schoonmaakkar, zodat professionaliteit zichtbaar wordt.’

M: ‘Bij overdag schoonmaken laat je zien dat schoonmaak meer is dan met een doekje ergens overheen gaan. Het is een goede ontwikkeling dat de schoonmaak steeds meer overdag plaatsvindt en dat dit steeds beter geaccepteerd wordt.’

‘Sinds corona is er meer aandacht voor schoonmaak’
Marischa Forkink, Caster, mei 2021 (Schoonmakend Nederland)A: ‘In het begin werd desinfectiegel veel gebruikt, dat is nu afgezwakt. Het is te weinig om een deurklink één keer per week schoon te maken, dit dient continu te gebeuren. De schoonmaakbranche gaat steeds meer richting advies. Zo is een goede luchtventilatie veel belangrijker in het voorkomen van besmetting door corona dan overdracht door de handen. Dat bewustzijn is er op dit moment nog niet.’

M: ‘We lopen veel meer coronarondes nu, extra schoonmaakrondes. Nu merken we, dat het iets meer aan het verslappen is. We proberen onze medewerkers te beschermen met levering van mondkapjes en opvallende hesjes met ‘Houd 1,5 meter afstand’. Knap dat schoonmakers toch gewoon zijn doorgegaan met hun werk, ondanks alle belemmeringen die op hen afkomen.’

‘Het wordt de werkgever afgelopen jaren steeds lastiger gemaakt door alle wet- en regelgeving’
A: ‘De zaterdag- en zondagtoeslag moet ervan af. We leven in een 24/7 maatschappij. Als deze eraf is, kunnen we veel meer studenten vragen om in het weekend acht uur lang de vloeren te schrobben. Lager opgeleiden leven ongezonder en hebben soms onderliggende problemen. De kosten door ziekteverzuim nemen toe. Het is jammer dat deze problemen nu op ons, als werkgever, worden afgeschoven. Daarin mag de wet- en regelgeving ons wel wat helpen.’

M: ‘Met zzp’ers werken moet makkelijker gemaakt worden, vind ik. Zo kunnen we veel flexibeler mensen inzetten. Ook is het jammer dat bij Europese aanbestedingen meer naar prijs dan naar kwaliteit wordt gekeken, dat zou in wet- en regelgeving nog aangescherpt mogen worden.’

‘Ik wil kwaliteit uitstralen en ben daarom lid van Schoonmakend Nederland’
A: ‘De kwaliteit in betrouwbaarheid is het uitgangspunt. Ik heb het nu voor het eerst meegemaakt dat een opdrachtgever om het OSB-Keurmerk vroeg, omdat hij illegalen in zijn pand had. Ik vind dat we Schoonmakend Nederland als redder in nood nog meer naar voren moeten laten komen in de toekomst.’

M: ‘Door het keurmerk kan ik kwaliteit echt uitdragen. Samen sterk staan, doet me goed en ik kan altijd terecht voor informatie. Ik ben er trots op dat ik lid ben van Schoonmakend Nederland.’

‘Ik werk alleen samen met schoonmaakbedrijven met het OSB-Keurmerk’
A: ‘Hoofdzakelijk wel, maar we werken veel met zzp’ers en die kunnen op dit moment geen lid worden.’

M: ‘Ik werk niet met andere schoonmaakbedrijven samen, maar vind het wel een goed idee als zzp’ers lid zouden worden van Schoonmakend Nederland.’

‘Ik ben tevreden over het lidmaatschap van Schoonmakend Nederland’
A: ‘Als ik een vraag heb, wordt de vraag beantwoord. Ik zou wat meer kenbaar maken wat voor risico je loopt als je geen lid bent, dan word ik nog tevredener. De opdrachtgevers moeten er meer naar vragen.’

M: ‘Ik ben eerst aspirant lid geweest en dat vind ik wel heel fijn, om kennis te maken met de voordelen en diensten. Ik ben tevreden over het lidmaatschap. Meer zichtbaarheid en de risico’s laten zien van geen keurmerk is belangrijk.’

‘Ik maak voldoende gebruik van de diensten van Schoonmakend Nederland’
A: ‘De grootste waarde is het keurmerk en bij juridische vragen kunnen we altijd bij de cao-helpdesk terecht. Om er nog meer uit te halen, zullen we zelf nog actiever moeten worden.’

M: ‘Schoonmakend Nederland geeft voldoende aandacht aan wat ze kunnen bieden. Met name in de begintijd van corona was dit heel waardevol en nu profiteren we nog er nog steeds van dat we met allerlei vraagstukken terecht kunnen.’

‘Ik zie de toekomst qua ondernemerschap/ontwikkeling schoonmaakvak hoopvol in’
A: ‘Zeker, maar ik denk wel dat de vijver waar we in vissen steeds kleiner wordt. Door het thuiswerken wordt het kantoor als een ontmoetingsplek in plaats van een permanente werkplek gebruikt. Dat vraagt om andere dienstverlening, maar de vraag naar kwaliteit blijft altijd bestaan.’

M: ‘Schoonmaak zal altijd blijven bestaan. Het is belangrijk dat we zichtbaar blijven voor onze klanten en ze blijven ondersteunen, in luchtreiniging en andere innovaties. De ontwikkelingen in robotisering zullen fysieke klachten bij schoonmakers verminderen. Dat is een hoopvolle ontwikkeling.’