Reportage

Leonore Nieuwmeijer (Schoonmakend Nederland)

‘Wetswijzigingen vereisen een lange adem'

‘Strijdbaar, altijd doorgaan en licht blijven zien, heb ik zeker uit mijn sportcarrière meegenomen,’ begint Leonore Nieuwsmeijer haar verhaal. Ze is voormalig basketbalspeelster bij de Eredivisie dames en nu Adviseur Inclusiviteit, Diversiteit en Schuldenproblematiek bij Schoonmakend Nederland. Ze komt op voor de ondernemer in Den Haag en wil een brug slaan tussen politiek en bedrijfsleven. ‘Als je wetten wilt veranderen, moet je namelijk een flinke dosis doorzettingsvermogen hebben.’

Topsportmentaliteit

Nieuwmeijers cv is indrukwekkend: ze begint haar carrière bij PTT (nu PostNL) en is daar één van de eerste zes vrouwen in een leidinggevende functie. ‘Een harde leerschool als je het hebt over het glazen plafond doorbreken als vrouw in een leidinggevende rol.’ Na haar eerste stappen in een leidinggevende rol, komt Nieuwmeijer in de uitzendbranche terecht. hier komt ze voor het eerst in aanraking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Ik heb toen in korte tijd tientallen mensen vanuit de WAO in een baan gekregen en moest op het hoofdkantoor uitleggen hoe ik dat in hemelsnaam had gedaan,’ vertelt Nieuwmeijer met gepaste trots. Daarna mocht ze dit voor alle Vedior vestigingen in Nederland gaan organiseren. Nadat Vedior en Dactylo uit elkaar gingen, komt ze bij Dactylo terecht, waar ze het ziekteverzuimprotocol schrijft. Na een tijdje bij een milieuadviesbureau te hebben gewerkt in marketing en communicatie, komt ze via TSN Thuiszorg bij Asito terecht als Adviseur Inclusiviteit. ‘De inzet voor zwakkeren is altijd wel een rode draad geweest in mijn carrière,’ aldus Nieuwmeijer. ‘Dat is die topsportmentaliteit. Als mensen zeggen dat iets niet kan, wil ik laten zien dat het wél lukt.’

Ruimte in de wet

Reportage_Nieuwmeijer_Schoon, juli 2021 (Schoonmakend Nederland)‘Neem de loonkostensubsidie,’ legt Nieuwmeijer uit. ‘Iedere gemeente mag daar op zijn eigen manier de uitvoering aan koppelen. Zo krijg je 355 verschillende uitvoeringsregelingen. Het is heel legitiem uitzonderingen te maken. Deze moeten er blijven, maar eigenlijk zou in iedere gemeente voor alle werkgevers en werknemers eenzelfde basis moeten gelden.’ Zo kijkt Nieuwmeijer continu wat er veranderd kan worden in de wet om het voor mensen beter te maken. Wat kun je veranderen, zodat het voor werkgevers makkelijker wordt? ‘Mijn ultieme doel is altijd: het moet goed zijn voor de mensen op de werkvloer of het mag de mensen niet schaden. Zoals bij het Breed Offensief. Daar wilden de werkgevers veel meer veranderingen, maar dat zou schade berokkenen aan medewerkers op de werkvloer. Dat mag niet, dus daar is de grens getrokken. Het moet menselijk blijven.’

'Je kan écht iets voor een ander betekenen en dat is wat telt'

Brug politiek en bedrijfsleven

‘Iedereen die mee zou willen doen in de maatschappij, moet de mogelijkheid hebben om dit te doen,’ vindt Nieuwmeijer. En van de andere kant ziet ze een overheid die zaken bedenkt, waarvan de vertaalslag in het bedrijfsleven niet praktisch is. ‘Ik zat aan tafel met Jetta Kleinsma, voormalig staatssecretaris. Zij baseerde haar mening over wat in het bedrijfsleven diende te veranderen in wet- en regelgeving, enkel op gegevens vanuit werkgeversverenigingen. Dat is maar één kant van de medaille.’ Nieuwmeijer bekijkt zaken liever vanuit ondernemersperspectief en middle management. ‘Er is vanuit de politiek soms een vertekend beeld over het bedrijfsleven. Ik probeer de brug te slaan tussen beiden, om het voor de ondernemer zo praktisch mogelijk te houden in wet- en regelgeving.’

Door te lobbyen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert Nieuwmeijer zaken stop te zetten of in beweging te krijgen om het zo goed mogelijk te doen voor de kwetsbare mensen én het bedrijfsleven. Ze is nu bij Schoonmakend Nederland verantwoordelijk voor de borging van inclusiviteit en schuldenproblematiek in de organisatie. ‘Ik wil dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Vanuit de schoonmaakbranche kunnen we werkgevers helpen om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te laten starten. Het kost misschien extra tijd om deze mensen te begeleiden, maar denk ook aan wat het oplevert. Voor hen, het imago van de schoonmaakbranche en voor jezelf. Je kan écht iets voor een ander betekenen op deze manier en dat is wat telt,’ besluit de bevlogen Nieuwmeijer.

Meer weten?

In het najaar staat er een kennissessie gepland over de participatiewet en een post hbo-opleiding inclusiviteit- en diversiteitsmanagement. Bij interesse ga naar Bijeenkomsten & Opleidingen op schoonmakendnederland.nl of neem contact op met Leonore Nieuwmeijer (of haar collega’s) via (073) 648 38 50 of leonore.nieuwmeijer@schoonmakendnederland.nl