Standpunt: Zet begeleidingsbudget gemeenten in voor meer uitstroom naar arbeidsmarkt

Om mensen met een beperking effectief te kunnen toeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt moet er meer budget per medewerker beschikbaar worden gesteld. Daarbij zijn wij van mening dat de doorstroom vanuit de Sociaal Ontwikkelbedrijven richting de reguliere arbeidsmarkt nog niet optimaal verloopt.

In ons project “behoud van mensen met een beperking voor de branche” gedurende het eerste jaar van Corona hebben we gezien dat mensen niet gemakkelijk van de ene omgeving naar de andere omgeving verplaatst kunnen worden. Deze stap is vergelijkbaar met de stap die mensen met een beperking moeten zetten om vanuit de werkzaamheden bij een Sociaal Ontwikkelbedrijf naar een baan op de arbeidsmarkt te komen. Het begeleidingsbudget van gemeenten zou ook ingezet kunnen worden om deze stap te verkleinen en zo de uitstroom richting de arbeidsmarkt te vergroten.

Lees meer standpunten over arbeidsmarkt & werkgeverschap