Arbeidsmarkt & werkgeverschap

Net als veel andere branches, kampt ook de schoonmaakbranche met grote arbeidsmarktkrapte. Vergrijzing en ontgroening zijn de belangrijkste oorzaken. Om aantrekkelijk te zijn én blijven voor jong en oud, zien we grote kansen als inclusief werkgever voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt. Onze sector moet hiervoor wel de ruimte krijgen. En daar wringt soms de schoen. Dit kan veranderen, wanneer we samen afspraken maken over praktisch toepasbare regels, die ons nog meer stimuleren om die branche te zijn van inclusiviteit, die branche die niemand buiten sluit en die branche waarin ondernemers gestimuleerd én beloond worden om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Naar startpagina standpunten

Standpunten