Standpunt: Maak inzet no risk bij loonkostensubsidie mogelijk

Het Breed offensief lost een aantal problemen op rondom de inzet en administratieve afhandeling van instrumenten. Zo is de wijziging van verrekening van de no risk bij ziekte en de loonkostensubsidie een prima verbetering. Toch missen wij in de inzet van no risk een oplossing voor de inzet hiervan bij forfaitaire loonkostensubsidie.

Steeds vaker wordt voor schoolverlaters gebruik gemaakt van forfaitaire loonkostensubsidie en wordt pas na de loonwaardemeting vastgesteld of iemand in de doelgroep zit of niet. Omdat er dan al sprake is van een dienstverband kan no risk niet ingezet worden. Wij verzoeken de Kamer dan ook deze groep wel toe te laten tot de no risk bij ziekte.

Lees meer standpunten over arbeidsmarkt & werkgeverschap