Standpunt: Stimuleer combinatiebanen

Veel werk in de schoonmaak is parttime werk. Om een leefbaar loon te verdienen, willen medewerkers graag banen kunnen combineren in de schoonmaakbranche. Echter, de loonheffingskorting kan slechts bij één werkgever direct in mindering gebracht worden.

Het terugvragen van de heffingskorting bij de andere werkgever is een complexe procedure, zeker voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt. Nog afgezien daarvan krijgen schoonmakers daardoor pas dik een jaar later het geld terug. De complexiteit van het terugvragen en het lang moeten wachten op de teruggave weerhoudt schoonmakers om banen te combineren, terwijl daarvoor zowel binnen als buiten onze branche volop mogelijkheden zijn. Schoonmakend Nederland pleit er daarom voor om de heffingskorting ook direct mogelijk te maken bij de tweede werkgever. 

Lees meer standpunten over arbeidsmarkt & werkgeverschap