Standpunt: Verbreed doelgroep Participatiewet

Er staan nog steeds veel mensen uit de Participatiewet aan de kant. De gesprekken over de inzet van instrumenten als loonkostensubsidie (en noodzakelijke aanpassing van de loonwaardemethodiek), jobcoaching (en noodzakelijke aandacht voor de combinatie van interne en externe jobcoaching) en no risk bij ziekte zijn een eerste stap in de goede richting. Toch gaat deze in onze ogen nog niet ver genoeg.

De overheid, maar ook de markt, kijkt nog steeds naar een “vinkje” in het doelgroepregister om aan de wet te voldoen. Hiermee blijven daadwerkelijke kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klein. Maak daarbij het instrumentarium, dat ingezet wordt bij inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking voor de duur van een jaar, beschikbaar voor statushouders die de arbeidsmarkt betreden.

Wij pleiten daarom voor verdere verbreding van de doelgroep zodat de hele groep richting de arbeidsmarkt begeleid kan worden. Het ophogen van het aantal van 125.000 naar bijvoorbeeld 200.000 is wat ons betreft dan een logisch gevolg.

Lees meer standpunten over werkgeverschap & arbeidsmarkt