Over Bijeenkomst intermediairs PO/VO

Bijeenkomst intermediairs PO/VO

Deze bijeenkomst is voor intermeidiars die actief zijn in PO/VO. 

Een schone school maakt onderdeel uit van een gezonde school. Leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel varen wel bij een schone leer- en werkomgeving. Mensen werken en leren prettiger in een schoongemaakte omgeving. Geuroverlast en beperkte hygiëne leiden tot stress. Dit beïnvloedt de leer- en werkprestaties rechtstreeks en kan tot meer dan tien procent prestatieverlies leiden. Het verband tussen ongezonde lucht, stof en ziekteverzuim is meermalen aangetoond. Jullie beslissingen, jullie advies, het bepaalt allemaal de koers in de schoonmaak van scholen.

 Tijdens onze bijeenkomst, die georganiseerd wordt door de leden van het Platform Onderwijs van Schoonmakend Nederland, bieden we jullie inzicht in het werkprogramma voor basisscholen dat SMNL samen met de PO-Raad en Ruimte-OK gemaakt heeft. Verder verkennen we samen hoe we de schoonmaak in PO en VO het beste kunnen aanbevelen in aanbestedingstrajecten om er zo voor te kunnen zorgen dat we de hoogst mogelijke kwaliteit behalen.

Programma
09.30 - 10.00 uur:       Inloop en ontvangst
10.00 - 10.05 uur:       Welkom
10.05 - 10.15 uur:       Voorstelronde
10.15 - 12.15 uur:       Inhoudelijk programma
12.15 - 13.00 uur:       lunch & netwerken

Aanmelden kan tot 18 maart bij Horia El Harrad (horia.el.harrad@schoonmakendnederland.nl)