Wetgeving

Steeds meer landen onderschrijven de noodzaak om gedrag van mensen te beïnvloeden door wetgeving om gedrag te stimuleren dat rekening houdt met de planetaire grenzen. Belangrijk bij wetgeving is een gelijk speelveld binnen de marktwerking. 

Expert

Jasper van der Schoot

Jasper van der Schoot

Stagiair circulaire economie

06-54753484 jasper.van.der.schoot@schoonmakendnederland.nl

Klimaatakkoord Parijs 2015

Klimaatakkoord Parijs 2015De basis daarvoor is het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 is gesloten. Dat klimaatakkoord waarbij het beperken van opwarming van de aarde centraal staat is door 195 landen ondertekend.  

EU Green Deal 

EU Green Deal 2019

Ook de Europese wetgeving is bedoeld om klimaatdoelen te bereiken en tegelijkertijd een nieuw gelijk speelveld binnen de marktwerking te creëren.  

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CRSD

Om de Europese doelstellingen te bereiken is wetgeving ontwikkeld waarin stapsgewijs duurzaamheidsverslaggeving verplicht wordt gesteld voor bedrijven. Daarbij worden grote bedrijven als eerste verplicht duurzaamheidsverslaggeving te ontwikkelen gevolgd door kleinere bedrijven. Daarnaast worden de regels met betrekking tot de verslaglegging verder uitgewerkt en aangescherpt. Deze standaarden creëren een gelijk speelveld én dwingen bedrijven holistisch te kijken naar de impact die ze maken.  

European Sustainability Report Standard (ESRS)

Vanuit de Europese CSRD wetgeving wordt de ESRD ontwikkeld waarin per onderdeel wordt aangegeven hoe gerapporteerd dient te worden. Deze standaarden worden door de EFRAG ontwikkeld voor de Europese Commissie. De standaarden zijn in ontwikkeling en worden in de tijd aangepast, uitgebreid en aangescherpt.  

Het rapportagemodel is verdeeld in algemene vereisten, en standaarden per thema milieu, sociaal en bestuur. In een later stadium worden ook nog sectorspecifieke standaarden toegevoegd. 

ESRS

Regeerakkoord 2021

Regeerakkoord

In het regeerakkoord van 2021 staan onder meer de doelstellingen met betrekking tot uitstoot en circulariteit. In 2050 wil de regering dat de uitstoot klimaatneutraal is en Nederland een volledig circulaire economie heeft.