Verzuim en re-integratie

Ziek zijn kan iedereen overkomen. Echter, alleen als klachten het werk belemmeren, leidt ziekte tot verzuim. Terugdringen van verzuim is een gezamenlijk belang van werkgever en werknemer. Het is belangrijk dat werknemers gezond de pensioenleeftijd halen, om dan van hun pensioen te gaan genieten, en met plezier aan het werk blijven. Kortdurend verzuim, frequent verzuim en grijs verzuim zijn een signaal om serieus op te pakken.

Preventie

Nog beter is het voorkomen van verzuim. Preventie dus. Werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ houden hoor je in dat kader tegenwoordig veel. De kern zit in het woord ‘duurzaam’, wat betekent: inzetbaar houden op de lange termijn. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin werknemers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Dit doe je samen.

Verzuim verminderen 

Schoonmaak is fysiek zwaar en belastend werk. Daarom blijven we binnen de branche zoeken naar manieren om de negatieve effecten van het fysieke belastende werk te beperken. Dit is goed voor zowel werkgever als werknemer. De werknemer is en blijft gezond en daardoor goed inzetbaar. Een vitale, goed inzetbare werknemer is een gemotiveerde werknemer die in alle opzichten goed werkt en dat goed blijft doen. Dat heeft minder verzuim en dus minder ziektekosten tot gevolg.
Let op: 1% verlaging van het ziekteverzuim levert gemiddeld € 400 per medewerker per jaar op en 1% verhoging van de productiviteit circa € 900 per medewerker per jaar.

Experts

Hermien Dautzenberg

Hermien Dautzenberg

Adviseur arbeidsvoorwaarden en cao

06-53936454 hermien.dautzenberg@schoonmakendnederland.nl

Ilse Mariën

Ilse Mariën

Manager Platformen en Accountmanagement

06-51149216 ilse.marien@schoonmakendnederland.nl