Schoonmaak op scholen

Een schone school maakt onderdeel uit van een gezonde school. Leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel varen wel bij een schone leer- en werkomgeving. Mensen werken en leren prettiger in een schoongemaakte  
omgeving. Geuroverlast en stof leiden tot stress. Dit beïnvloedt de leer- en werkprestaties rechtstreeks en kan tot meer dan tien procent prestatieverlies leiden. Het verband tussen ongezonde lucht, stof en ziekteverzuim is meermalen aangetoond. 

Voor kwetsbare groepen, zoals kinderen in het basisonderwijs en kinderen met astma of een allergie, is een schoon binnenmilieu extra belangrijk. Kinderen verblijven immers elke dag lange tijd op school. 

Platform onderwijs 

Het platform Onderwijs van Schoonmakend Nederland behartigt de belangen van de leden die actief zijn in scholenschoonmaak. Het gaat om alle schoolvormen die er zijn, van primair onderwijs tot HBO en universiteiten. Lees meer over de activiteiten van het platform.

Expert

Ilse Mariën

Ilse Mariën

Manager Platformen en Accountmanagement

06-51149216 ilse.marien@schoonmakendnederland.nl