Veilig werken op hoogte

De glazenwasser en de gevelbehandelaar kunnen op verschillende manieren hun werk uitvoeren. De methode die zij kiezen is onder andere afhankelijk van het soort gebouw dat zij reinigen. De hoogte van het gebouw en de vorm van de gevel en het dak spelen hier bijvoorbeeld een rol in. Niet alle werkmethoden zijn even veilig. Bij sommige methoden is er een grotere kans om te vallen en een grotere fysieke belasting. Het is daarom belangrijk om per gebouw de juiste, veilige methode te bepalen. Hiervoor is een stroomschema ontwikkeld. Hierin worden de meest veilige voorzieningen het eerst geadviseerd en wordt rekening gehouden met de beperkingen van voorzieningen. 

De RI&E maakt onderdeel uit van de arbocatalogus voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
Check ook de Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte voor meer informatie over veilig werken op hoogte. Vind je het handig om alle vragen te zien? Klik hier en ga dan door naar 'RI&E Werken op Hoogte' voor een PDF met alle vragen. 

Heb je vragen over Veilig werken op hoogte? Neem dan contact op met onze Veilig werken op hoogte helpdesk.

Bouwbesluit 2012 / Toetsingskader /Checklist veilig onderhoud op en aan gebouwen bij nieuwbouw

Met de inwerkingtreding van afdeling 6.12 Bouwbesluit staat het veilig onderhouden van gebouwen in het Bouwbesluit. Hierdoor moeten nieuwe gebouwen sinds juli 2012 veilig onderhouden kunnen worden. Bij het ontwerp van het gebouw door een architect moet hier dus al rekening mee worden gehouden.

Het onderhoud van gebouwen is geregeld in het Toetsingskader/Checklist ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012’ (onderdeel van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen). Bij de aanvraag voor een bouwvergunning nieuwbouw moet de checklist worden ingevuld. Om partijen in de keten goed te informeren heeft TU Delft een handleiding ontwikkeld. Meer informatie over het toetsingskader vind je op de website van het Platform Preventie Valgevaar

Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties (CVG)

De CVG is een overlegorgaan van keuringsinstanties, adviseurs, leveranciers en Schoonmakend Nederland. Deze commissie overlegt over het veilig werken vanuit een gevelonderhoudinstallatie/gondel. Tijdens vergaderingen van de CVG worden knelpunten in de bestaande regelgeving besproken. De commissie vormt zich een gemeenschappelijk oordeel over zo’n knelpunt en spreekt een eenduidige interpretatie af. Deze CVG-besluiten zijn na te lezen op de website: https://commissiecvg.nl/besluiten/. Vanuit Schoonmakend Nederland zijn glazenwassers aangesloten in de CVG die de belangen behartigen van de gebruikers; de glazenwassers die werken met deze gondels.

Experts

Ilse Mariën

Ilse Mariën

Manager Platformen en Accountmanagement

06-51149216 ilse.marien@schoonmakendnederland.nl

Artikelen

Downloads

Verfijning

Sorteer op: