Arbeidsmarkt

“Onze medewerkers werken niet aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals vaak wordt gezegd, maar aan de basis van de arbeidsmarkt. We moeten van die term onderkant af”. Schoonmakend Nederland-voorzitter Piet Adema benadrukte dit standpunt van de ondernemersorganisatie tijdens de jubileumbijeenkomst van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. Het is voor Adema meer dan een ander woord. Het gaat om de positionering van de schoonmaak en haar medewerkers. Het begrip basis geeft aan dat het werk van de schoonmaaksector het werk van anderen mogelijk maakt. Een schone werk- en leefomgeving is voorwaarde om goed en prettig te kunnen presteren. Het is een basisvoorwaarde voor een gezonde economie. Verder doet de term basis veel beter recht aan de vele mogelijkheden die de branche biedt voor werknemers om zich verder te ontwikkelen. Dan kan het gaan om taalcursussen, maar ook om gespecialiseerde opleidingen om het toekomstige beroepsperspectief verder te versterken. 

Experts

Jan Kerstens

Jan Kerstens

Secretaris bestuur | Manager lobby en pensioen

06-53936452 jan.kerstens@schoonmakendnederland.nl

Artikelen

Downloads