Speciaal voor de bv

Achtergrond 20 april 2015 Deze informatie is verstrekt door: KVK

Speciaal voor de bv

Heeft u een bv? Dan heeft u enkele extra mogelijkheden om aan geld te komen. Lees hier welke dat zijn.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Heeft u een bv? Dan heeft u enkele extra mogelijkheden om aan geld te komen.

Winst niet uitkeren

In de statuten van de bv is meestal opgenomen dat de vergadering van aandeelhouders beslist over de bestemming van de winst. Deze kan als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd worden. De vergadering kan ook besluiten de vermogenspositie van de bv te versterken en de winst aan de (algemene) reserve toe te voegen. In een eventueel opgestelde aandeelhouders overeenkomst kunnen bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de statuten.

Emissie nieuwe aandelen

Elke bv heeft een in de statuten vastgesteld 'maatschappelijk kapitaal'. Dit is het maximaal aantal uit te geven aandelen maal de nominale waarde. Niet alle aandelen uit dit maatschappelijk kapitaal hoeven uitgegeven ('geplaatst') te zijn. Bij een vermogensbehoefte kunt u dan een emissie doen. De niet-geplaatste aandelen worden dan alsnog verkocht.

Inlossen rekening courant door bestuurder aan bv

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan geld geleend hebben van zijn bv. Dit zal tegen een zakelijk rentepercentage afgesproken zijn. Het oversluiten bij een commerciële aanbieder tegen een actueel rentetarief kan voor de dga privé voordeliger zijn en levert de bv contant geld op.

Gerelateerd