Stappenplan meedoen aan aanbestedingsprocedure overheid

Achtergrond 12 juli 2018 Deze informatie is verstrekt door: KVK, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Stappenplan meedoen aan aanbestedingsprocedure overheid

Een opdracht doen voor de overheid? Registreer u bij TenderNed. Lees hoe u vervolgens meedoet aan een aanbesteding.

Expert

  • Ondernemersplein KVK

Als u producten of diensten wilt leveren aan overheidsorganisaties, dan moet u meestal eerst deelnemen aan een openbare aanbesteding. Dat gaat via het aanbestedingssysteem TenderNed. Op deze pagina leest u hoe u aan een aanbesteding meedoet.

1. Registreer uw onderneming op TenderNed

Wilt u inschrijven op opdrachten van de overheid, dan moet u uw onderneming registreren op TenderNed. Dat doet u met eHerkenning. Kies op TenderNed.nl voor Inloggen, open het tabblad ´Ondernemers´ en log in met uw eHerkenning. Hierna kunt u zich direct registreren. Zodra uw onderneming is geregistreerd, kunt u uw bedrijfsdossier ínvullen. Ook kunt u dan gebruikers uitnodigen en meedoen aan overheidsaanbestedingen.

2. Zoek naar passende opdrachten op TenderNed

Bekijk hoe u geschikte aanbestedingen en aankondigingen vindt op TenderNed. U kunt ook een interesseprofiel instellen. Dan ontvangt u interessante opdrachten in uw berichtenbox op TenderNed. Deze kunt u ook laten doorsturen naar uw e-mailadres.

Aanbesteden ook voor kleine ondernemers

Als kleine ondernemer kunt u ook meedoen aan een openbare aanbesteding. Is een klus te groot voor u alleen, dan kunt u samenwerken met andere ondernemers. Bijvoorbeeld door samen een offerte in te sturen.

3. Reageer op een opdracht

Ziet u een opdracht die u interessant vindt, check dan goed of u aan alle voorwaarden voldoet. Reageren op de opdracht doet u via een digitale inschrijving op TenderNed, of één van de andere platforms. Soms kunt u direct inschrijven, maar er zijn ook aanbestedingprocedures met een extra ronde. Bij dit soort aanbestedingen moet u uw onderneming eerst aanmelden. Begin hier op tijd mee, want het kan veel werk zijn.

4. Bekijk de aanbestedingsstukken en beoordeel de criteria

In de aanbestedingsstukken geeft de overheidsorganisatie een exacte omschrijving van de opdracht. Hierin vindt u: 

  • de procedure 
  • de selectiecriteria 
  • de gunningscriteria

In de selectiecriteria staan ook de knock-outcriteria. Daar moet u altijd aan voldoen, anders mag u niet meedoen.

5. Vraag om hulp bij aanbestedingen

Is er iets niet duidelijk in de aanbestedingsstukken? Dan kunt u vragen stellen aan de aanbestedende dienst. Deze biedt hulp bij de aanbestedingsprocedure door vaak direct vragen te beantwoorden in TenderNed, maar ook in een ‘Nota van Inlichtingen’. In deze nota staan alle antwoorden op vragen die door deelnemers zijn gesteld. Alle deelnemers kunnen dit zien. Hierdoor blijft de procedure eerlijk, iedereen heeft dezelfde informatie. U kunt niet zien wie de vragen heeft gesteld.

6. Beantwoord alle eisen en criteria en verstuur uw inschrijving

TenderNed leidt u in het dashboard van de overheidsaanbesteding in stappen door het inschrijfproces. U beantwoordt de eisen en criteria en voegt bewijsdocumenten toe. Als uw inschrijving gereed is, dan kunt u hem versturen. Uw inschrijving komt dan in een digitale kluis tot de deadline is bereikt.

7. Wacht af of de opdracht u gegund wordt

Na de sluitingsdatum van inschrijving selecteert de aanbestedende dienst het bedrijf dat de opdracht krijgt. De opdrachtgever moet een bericht met het voornemen tot het sluiten van de overeenkomst versturen aan alle inschrijvers. Dit wordt de gunningsbeslissing genoemd.

8. Sluit een contract met de opdrachtgever

Heeft u de opdracht gekregen? Dan sluit u een aanbestedingscontract met de overheidsorganisatie. Dit mag pas na minimaal 20 kalenderdagen. Afgewezen partijen kunnen zo bezwaar maken tegen de gunningsbeslissing.

Dit contract kan ook een raamovereenkomst zijn. Met een raamovereenkomst mag u een bepaalde tijd opdrachten uitvoeren voor een of meer overheden. Soms geldt de raamovereenkomst voor meer bedrijven.

Instructievideo

Bekijk in deze video van TenderNed hoe inschrijven op een aanbesteding werkt.

Gerelateerd