Schoonmakend Nederland stelt voor om Rijksschoonmaakorganisatie te evalueren

Standpunt 6 november 2018

Schoonmakend Nederland stelt voor om Rijksschoonmaakorganisatie te evalueren

Is het inbesteden van schoonmaakwerk bij de Rijksoverheid in de huidige tijd nog te rechtvaardigen? Schoonmakend Nederland wil van de Tweede Kamer en het Kabinet duidelijkheid op basis van een goede onderbouwing. Daarom vraagt Schoonmakend Nederland in een brief aan de Tweede Kamer om een evaluatie van het besluit uit 2014 om schoonmaakwerkzaamheden niet langer uit te besteden maar zelf uit te voeren. Daartoe werd destijds de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) opgericht.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOnpVHm8EmrgCy0jmCG0vCXqAmnNTkflSeKQ&usqp=CAU

Expert

Aanleiding voor het besluit om in te besteden was de wens van het Kabinet om de positie van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verbeteren door ze in vaste dienst te nemen.

Het toenmalige kabinet wilde daarmee een voorbeeldfunctie vervullen. De vraag is of dat doel is bereikt en of voortzetting van zogeheten inbesteding wenselijk is. Zo zou onder meer onderzocht moeten worden hoe de arbeidsvoorwaarden bij de RSO zich verhouden tot die bij schoonmaakbedrijven, hoe het staat met de vakopleidingen en hoeveel werknemers in overheidsdienst een flexcontract hebben. Bij bedrijven die lid zijn van Schoonmakend Nederland heeft 90% een vaste arbeidsrelatie en driekwart een contract voor onbepaalde tijd. Verder is het belangrijk dat zicht komt op de kosten en kwaliteit van schoonmaak bij de Rijksoverheid. Onderdeel van de evaluatie zou ook een vergelijking moeten zijn tussen de eisen die de overheid aan de RSO en aan schoonmaakbedrijven stelt.

Verbeterde positie
Schoonmakend Nederland wil graag weten of de redenen voor oprichting van de RSO nog steeds gelden. Bij schoonmaakbedrijven is de positie van werknemers afgelopen jaren sterk verbeterd, mede door gezamenlijke inspanningen van werkgevers- en werknemersorganisaties. De bedrijfstak speelt een grote rol bij de integratie en emancipatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Schoonmaak- en glazenwasbedrijven die lid zijn van de branchevereniging Schoonmakend Nederland verplichten zichzelf tot verantwoorde contracten, voldoende uren om schoon te maken, het leveren van kwaliteit, een reële prijs, goed contractmanagement, gesprekken met de schoonmakers en een goede relatie met opdrachtgevers. Bedrijven zorgen voor een goede start op de arbeidsmarkt voor nieuwe werknemers door hen een (verplichte) vakopleiding te bieden.