Oor voor schoonmaakproblematiek bij Tweede Kamerlid Wörsdörfer (VVD)

Politiek 31 januari 2019

Oor voor schoonmaakproblematiek bij Tweede Kamerlid Wörsdörfer (VVD)

In een gesprek met Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) heeft OSB-voorzitter Piet Adema een aantal voor Schoonmakend Nederland-leden belangrijke thema’s aan de orde kunnen stellen.

Expert

Het Kamerlid was uitgenodigd voor het Schoonmakend Nederland-congres op 22 november 2018, maar had toen aangegeven verhinderd te zijn. Hij gaf aan wel graag nader kennis te maken met de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Wörsdörfer vindt het belangrijk, zo zei hij, om te weten wat ondernemers beweegt en waar ondernemers, met name MKB-bedrijven, tegenaan lopen.

Goede regeling
In het gesprek kwam de positie van MKB-ondernemers in het algemeen aan de orde en is in het bijzonder stilgestaan bij de inbesteding van schoonmaak bij gemeenten. Ook is door Schoonmakend Nederland genoemd dat glazenwassers en gevelreinigers graag een goede regeling willen bij langere perioden van vorst, de calamiteitenregeling. Dit signaal kwam op een goed moment omdat deze week de Wet arbeidsmarkt in Balans wordt besproken. Afgesproken is om hem via Schoonmakend Nederland in contact te brengen met onze MKB-ondernemers. Graag gaat hij met hen het gesprek aan. Schoonmakend Nederland zal dit in de loop van 2019 organiseren.

Vanuit Schoonmakend Nederland kijken we terug op een geslaagd gesprek en vonden het prettig om met een zeer in het MKB geïnteresseerd Kamerlid gesproken te hebben.