Wel of geen actie ondernemen voor 1 juli?

Vereniging 29 april 2019

Wel of geen actie ondernemen voor 1 juli?

Moet ik wel of geen actie ondernemen om te voldoen aan de wet die gaat over energiebesparing? Over die vraag moeten (schoonmaak)ondernemers zich dezer dagen buigen. Kom er binnen een paar minuten achter. 

Expert

Vanaf 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing van kracht. Dat betekent dat bepaalde bedrijven maatregelen moeten nemen om energie te besparen én een rapport moeten maken waarin ze aangeven wat ze hebben gedaan. Met name mkb-ondernemers zullen niet zitten te wachten op extra administratief werk. Daarom is het belangrijk goed te kijken of de wet van toepassing is.

Rapportageplicht
In de eerste plaats geldt de regeling voor bedrijven die meer energie gebruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar. De getallen staan vermeld op de jaarrekening of de maandelijkse afschriften van de energiebedrijven. Om verder snel te weten of uw bedrijf onder de Informatieplicht Energiebesparing valt, heeft MKB-Nederland een check ontwikkeld. Die kan hier worden gedaan. Vul de vragen in en binnen vijf minuten hebt u antwoord.

Moet u inderdaad voldoen aan de rapportageplicht, dan ik het goed te weten dat op dit moment wordt gewerkt aan handige workshops die u daarbij kunnen helpen. Dit om onnodig werk tegen te gaan en zo doelmatig mogelijk te voldoen aan de wet. Schoonmakend Nederland houdt vinger aan de pols en informeert u zo spoedig mogelijk als meer bekend is over inhoud en data.

Als het gaat om noodzakelijke isolatie van bedrijfsgebouwen, is het energieniveau van het pand maatgevend. Bij nieuwere gebouwen zullen doorgaans geen extra maatregelen noodzakelijk zijn, maar bij oudere wel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan spouwmuurisolatie.

Wie meer wil weten over de nieuwe regelingen, kan terecht op  https://wattjemoetweten.nl/