Overheid moet niet zelf blijven schoonmaken

Standpunt 4 juni 2019

Overheid moet niet zelf blijven schoonmaken

Laat de overheid geen dingen doen die bedrijven beter kunnen, tenzij er goede redenen voor zijn. Om dat te kunnen beoordelen, moet je periodiek bekijken of die redenen er zijn. Bestaan ze niet meer, dan moet je besluiten uit het verleden evalueren en zelfs kunnen herzien.

Dat is de boodschap van de branchevereniging van schoonmaakbedrijven aan het adres van de Tweede Kamer. Schoonmakend Nederland vindt dat het tijd is voor een onderzoek naar de vraag of de Rijksoverheid zelf moet blijven schoonmaken. Schoonmakend Nederland grijpt twee debatten in de Tweede Kamer aan, om dit punt onder de aandacht te brengen.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOnpVHm8EmrgCy0jmCG0vCXqAmnNTkflSeKQ&usqp=CAU

Expert

Ruim vier jaar geleden is besloten dat de Rijksoverheid het schoonmaakwerk voortaan zelf zou gaan doen via een Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). Met dit besluit wilde de politiek een betere positie voor de schoonmakers bereiken, met meer vaste banen. Door onrust en stakingen was de schoonmaaksector in een negatief daglicht komen te staan.

Afgelopen jaren is veel veranderd. In constructief overleg hebben vakbonden en werkgevers de positie van de werknemers sterk verbeterd. Vergeleken met andere sectoren zijn er veel vaste banen bij de schoonmaakbedrijven. Bij 91% van de banen bij Schoonmakend Nederland-leden gaat het om een vaste arbeidsrelatie. Bij driekwart van de banen hoort een contract voor onbepaalde tijd. Verder liggen de laagste salarissen in de schoonmaak een kwart boven het wettelijk minimumloon. Bedrijven die lid zijn van Schoonmakend Nederland moeten voldoen aan een streng keurmerk dat hun handelwijze toetst.

Er is daarom alle reden, vindt Schoonmakend Nederland, om het besluit van destijds te evalueren. Zijn de argumenten van toen nog valide? De organisatie roept de vaste Kamercommissies BZK en SZW op tot een evaluatie van de RSO en doet hiervoor concrete voorstellen.

De schoonmaaksector voert een actief beleid om de positie voor werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen. Het volgen van opleidingen en een taalcursus Nederlands is een van de voorbeelden. De vraag is of het hebben van een eigen schoonmaakorganisatie als overheid, in deze tijd nog de beste oplossing is.