OSB wil verbreding evaluatie RSO

Politiek 2 juli 2019

OSB wil verbreding evaluatie RSO

OSB heeft bij de Tweede Kamer aangedrongen op een brede evaluatie van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). Aanleiding is een motie die oproept tot een evaluatie, maar niet alle aspecten van het functioneren meeneemt.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOnpVHm8EmrgCy0jmCG0vCXqAmnNTkflSeKQ&usqp=CAU

Expert

In 2015 is besloten de schoonmaakwerkzaamheden bij de rijksoverheid niet langer door bedrijven te laten verzorgen, maar deze diensten in eigen beheer te nemen. De reden voor deze inbesteding was de positie van werknemers en het creëren van volwaardige banen. Omdat zich op beide vlakken de afgelopen jaren belangrijke veranderingen hebben voorgedaan, is de vraag of de destijds geldende motieven voor inbesteding nu nog relevant zijn.

OSB vraagt daarom om in de evaluatie ook aandacht te besteden aan de volgende vragen:

  • Hoe verhouden de kosten van inbesteding zich tot het laten uitvoeren door de markt?
  • Hoe heeft de klanttevredenheid zich ontwikkeld na overname van de werkzaamheden door de RSO?
  • Hoe verhouden de loopbaanperspectieven  voor de medewerkers binnen de RSO zich tot de markt?