Schoonmaak herkent zich niet in negatieve beeld SCP

Persbericht 9 oktober 2019

Schoonmaak herkent zich niet in negatieve beeld SCP

Bedrijven in de schoonmaaksector nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus door volop kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In beginsel is iedereen van harte welkom in de schoonmaaksector. De sector herkent zich dan ook niet in het algemene beeld dat het Sociaal Cultureel Planbureau vandaag schetst over de rol van werkgevers bij het thema inclusieve arbeidsmarkt.

Expert

Dat stelt de branchevereniging van schoonmaakbedrijven Schoonmakend Nederland in een reactie op de conclusie dat er in de praktijk weinig oog zou zijn voor het bevorderen van werkgelegenheid voor mensen die moeilijker aan het werk komen. De schoonmaaksector voert al enkele jaren een actief beleid op het thema duurzame inzetbaarheid van personeel. De bedrijfstak investeert veel in opleidingen, cursussen en begeleiding van medewerkers. Er wordt actief gekeken naar mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. De sector biedt ondersteuning bij loopbaanontwikkelingen, zelfs als dat zou betekenen dat mensen naar andere sectoren overstappen. In de praktijk blijkt overigens wel dat begeleiding en coaching van betrokkenen essentieel is om tot succes te komen.

Tijdens de laatste cao-besprekingen hebben werkgevers met vakbonden afspraken gemaakt over verdere investeringen in duurzame inzetbaarheid. Er zijn meer dan twintig projecten gestart om dit handen en voeten te geven. Het is belangrijk, stelt Schoonmakend Nederland, dat mensen een baan hebben, dat werknemers gezond hun pensioen halen en met plezier aan het werk zijn en blijven.
Een van de praktische voorbeelden waar de schoonmaaksector actief in is, zijn cursussen om een taalachterstand weg te werken. Hiermee wil de bedrijfstak nadrukkelijk kansen bieden aan mensen ‘aan de basis van de arbeidsmarkt’, zoals Schoonmakend Nederland-voorzitter Piet Adema het uitdrukt.