Terugblik brede bijeenkomst Reconditionering – 31 oktober 2019

Vereniging 5 november 2019

Terugblik brede bijeenkomst Reconditionering – 31 oktober 2019

Op donderdag 31 oktober 2019 organiseerde OSB de brede bijeenkomst voor reconditioneringsbedrijven. Bij Dutch Bizz in Amersfoort kwamen ca. 30 leden en niet-leden van de brancheorganisatie samen voor een interactief programma. Op de agenda aandacht voor de trends en ontwikkelingen in de propertymarkt, cao-projecten, kwaliteitscriteria van Stichting Salvage en het laatste nieuws van het platformbestuur.

Expert

Trendrapport Propertymarkt
Na de opening van de bijeenkomst door Ilse Mariën (coördinator platforms en specialismen, OSB) kreeg Robin Roest (directeur CED) het woord. Hij ging in op de trends en ontwikkelingen in de propertymarkt. Klimaatverandering (storm, regen) heeft invloed op schades. Stormen zorgen voor een stijgende schadelast. Dit zet verzekeraars onder druk. Hoe kun je de schadelast verlagen en de klanttevredenheid hoog houden? Het stelt verzekeraars voor een complexe uitdaging. Lees meer in het Trendrapport van CED.

Verzekeraars zetten stappen op duurzaamheidsgebied. Roest riep de aanwezigen op om samen met de verzekeraars aan de slag te gaan. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat herstel van schade in natura tot een hogere klanttevredenheid lijdt, dan geld uitbetalen. Ook wordt gezocht naar preventiemaatregelen om schade door extreem weer te voorkomen. Meer groen en de aanleg van waterbassins zijn voorbeelden daarvan. Roest riep op om gezamenlijk in actie te komen.

Stand van zaken cao-projecten
Jeroen Veldboer (programmamanager cao-projecten, OSB) ging in op de 25 projecten die uit de cao-onderhandelingen zijn voortgekomen. Met als doel om op een duurzame manier invulling te geven aan de uitdaging waar de bedrijven én de branche voor staan. De thema’s draaien rondom aantrekkelijk werkgeverschap, loon – en inkomstenontwikkeling en vereenvoudiging. OSB zet in op ondersteuning van de bedrijven met advies op verschillende terreinen, zoals verzuim en behoud van medewerkers. Informatiemateriaal voor bedrijven komt in januari beschikbaar.

Stichting Salvage
De presentatie van Geerlof van Loo (beleidsmedewerker, Stichting Salvage) over de vernieuwde kwaliteitscriteria, leverde veel vragen op bij de reconditioneerders. De Stichting Salvage heeft last van een dalend aantal experts en een groeiend aantal meldingen. Vanuit de zaal komen verschillende suggesties om het voor alle partijen sneller en eenvoudiger te maken het werk uit te voeren. Ook zijn reconditioneerders geïnteresseerd in ‘hun KPI’s’ in vergelijking met andere bedrijven. Van Loo werkt graag mee om hier inzicht in te geven.

Speerpunten platform Reconditionering 2020
De bestuursleden van het platform Reconditionering: Rob Meershoek (Dolmans Calamiteiten), Marlies van der Meulen (Polygon) en Willem Brouwer (NIVO Groep) vragen de aanwezigen input voor onderwerpen waar het platform in 2020 mee aan de slag te moet gaan:

  • Vergroten herstel in natura in plaats van cash settlement.
  • Duurzaamheid: de reconditioneerders willen graag handvaten hebben hoe zijn hier invulling aan kunnen geven.
  • Stimuleren gebruik standaardbestek door experts en verzekeraars.
  • Innovatie: bjvoorbeeld nieuwe reinigingstechnieken en robotisering. De mogelijkheden worden nader onderzocht.