Informatie voor de schoonmaakbranche over het coronavirus

Publicatie 26 februari 2020

Informatie voor de schoonmaakbranche over het coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus in China en de toename van het aantal besmettingsgevallen in andere delen van de wereld levert veel vragen op. De uitbraak heeft uiteenlopende en deels onbekende gevolgen voor de schoonmaakbranche op zowel korte als lange termijn. Om schoonmaakondernemers een helpende hand te bieden, heeft Schoonmakend Nederland een informatiedocument gemaakt.

In het document vind je meer informatie over het voorkomen van een besmetting, wat te doen bij griepklachten, richtlijnen voor het reinigen van de werkplek, het ter beschiking stellen van hulpmiddelen, de gevolgen van een grieppandemie voor een bedrijf en aandachtspunten voor het desinfecteren van een besmette ruimte.

Expert

Download het informatiedocument (pdf) over het nieuwe coronavirus en de schoonmaakbranche (versie: 2 maart 2020).

Of lees hieronder verder:

Nieuw coronavirus en de schoonmaakbranche
Versie: 2 maart 2020 / versie 3.0

In de regio Wuhan in China brak in december 2019 een nieuw coronavirus uit, ook wel SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus)-2 genoemd. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten dit virus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Inmiddels is het virus ook buiten China opgedoken: in landen nabij China, zoals Japan, Zuid-Korea,Thailand en Iran, maar nu ook buiten Azië in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Italië. Eind februari zijn ook de eerste besmettingen in Nederland vastgesteld. 

Het coronavirus is besmettelijk en kan op een andere persoon worden overgedragen. Het verspreidt zich, net als een griepvirus, door hoesten, niezen, praten of door elkaar aan te raken.

Inmiddels is het virus in Nederland bij een aantal personen aangetoond. Het lijkt er nu op deze personen in een gebied zijn geweest waar het coronavirus heerst of contact hebben gehad met iemand die besmet was met het virus. Er wordt nauwkeurig in kaart gebracht met wie deze patiënten contact hebben gehad. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zal alle contacten monitoren om zo verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Neem hygiëneregels in acht

Schoonmaakpersoneel loopt bij een eventuele uitbraak van het coronavirus extra risico op besmetting. Het is dus belangrijk om hygiëneregels in acht te nemen.

Inhoud

In dit document geven wij informatie over de volgende onderwerpen:

 • Besmetting voorkomen
 • Griepklachten? Wat te doen
 • Richtlijnen reinigen werkplek
 • Bescherm uw personeel: stel hygiënische hulpmiddelen ter beschikking
 • Aandachtspunten voor het desinfecteren van een besmette ruimte
 • De gevolgen van een coronavirus uitbraak voor uw bedrijf
 • Wat te doen als mijn personeel niet kan werken wegens het coronavirus?
 • Meer informatie
 • Bronnen

Besmetting voorkomen

Op dit moment is er nog geen vaccin beschikbaar tegen het nieuwe coronavirus Omdat verspreiding van het virus -net als bij griepvirussen- gaat via praten, hoesten of niezen, kunt u uzelf en uw medewerkers beschermen door niet in de buurt te komen van patiënten met griepachtige verschijnselen.
Daarnaast kunt u de volgende maatregelen treffen:

 • Voorkom contact met mensen die griep hebben;
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest, gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na hoesten of niezen uw handen;
 • Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig worden gebruikt;
 • Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan;
 • Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon;
 • Kijk op internet, luister radio, kijk tv en lees de krant, omdat u zo informatie krijgt over wat u moet doen;
 • Ventileer waar mogelijk werkplekken, vergaderruimtes, etc.

Schoonmakend Nederland adviseert u uw medewerkers op de hoogte te brengen en te houden van goede hygiënemaatregelen. Zorg ook voor voldoende faciliteiten om handen te wassen.

Griepklachten? Wat te doen

Laat medewerkers die zijn teruggekeerd uit een land waar het nieuwe coronavirus heerst of die contact hebben gehad met een besmet persoon en die binnen 14 dagen na terugkomst koorts (38 graden of meer) en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) ontwikkelen, niet naar het werk komen en stuur ze naar huis zodra ze griepverschijnselen vertonen. Laat hen telefonisch contact opnemen met hun huisarts. (Besmette personen kunnen andere kwetsbare patiënten in de wachtkamer besmetten.)
De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts wordt verzocht om thuis te blijven.

Gebieden waar het coronavirus heerst zijn:

 • China (inclusief Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardijke, Venoto, Emiglia, Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië. 

Richtlijnen reinigen werkplek

Het reinigen van werkplekken is één van de maatregelen die genomen kunnen worden om besmetting met het virus te voorkomen. Schoonmaakbedrijven kunnen helpen besmettingsrisico’s te beperken. Zij kunnen adviseren over de noodzakelijke werkzaamheden en de aanpassingen en/of uitbreiding van het bestaande schoonmaakprogramma.

Hieronder volgt een aantal algemene adviezen:

 • Laat dagelijks oppervlakken die vaak met handen door verschillende mensen worden aangeraakt grondig reinigen. Voorbeelden hiervan zijn:
  - Sanitair
  - Deurklinken
  - Trapleuningen
  - Licht- en liftschakelaars
  - Kranen
  - Balies
  - Telefoons
  - Koffiezetapparaten
  - Etc.
 • Verhoog de schoonmaakfrequentie voor gezamenlijk gebruikte ruimtes (ontvangstruimtes, vergaderzalen, kantines, eetzalen en sanitaire ruimtes);
 • Zorg voor tissues, desinfecterende gels en/of doekjes en setjes voor het schoonmaken van het toetsenbord op alle werkplekken;
 • Verwijder magazines, kranten etc. uit wachtkamers en andere ruimtes;
 • Sluit vuilniszakken met gebruikte beschermingsmiddelen;
 • Reinig en droog elke dag de benodigdheden die voor de reiniging gebruikt worden;
 • Ventileer werkplekken door bijvoorbeeld ramen open te zetten of anders door goed onderhouden airconditioningsystemen.

AANDACHT!
Schoonmaakpersoneel loopt extra risico op besmetting. Zij kunnen zich beschermen en verspreiding beperken door het dragen van handschoenen en het goed wassen van de handen met water en zeep.

Bescherm uw personeel: stel hygiënische hulpmiddelen ter beschikking

Schoonmaken en persoonlijke hygiëne zijn belangrijke manieren om het risico op besmetting te voorkomen/verkleinen. Schoonmakend Nederland adviseert u hygiënische hulpmiddelen ter beschikking te stellen. U kunt daarbij denken aan:

 • Papieren handdoeken en zakdoeken;
 • Wegwerphandschoenen;
 • Handdesinfectiemiddelen;
 • Mondkapjes;
 • Hermetisch afsluitbare afvalzakjes.

Wij adviseren u vooraf een voorraad van deze middelen in te slaan.

Aandachtspunten voor het desinfecteren van een besmette ruimte

 • Maak een instructiekaart voor het desinfecteren van besmette ruimtes en stel de kaart ter beschikking aan uw schoonmaakmedewerkers. Laat u desgewenst adviseren door uw leverancier van schoonmaakartikelen;
 • Informeer uw medewerkers tijdig over de handelswijze bij het desinfecteren van besmette ruimtes;
 • Zorg dat de schoonmaakmedewerker over voldoende en de juiste beschermingsmiddelen beschikt;
 • Laat geen medewerkers met griepsymptomen besmette ruimtes schoonmaken;
 • Laat de werkwagen buiten de besmette ruimtes staan;
 • Ondanks zorgvuldige ontsmetting, kunt u niet garanderen dat de ruimtes 100% virusvrij zijn;
 • Laat uw medewerker zorg dragen voor de persoonlijke hygiëne nadat de besmette ruimte gereinigd is (inclusief afvoer van gebruikte reinigmiddelen).

De gevolgen van een coronavirus uitbraak voor uw bedrijf

Een uitbraak van het coronavirus kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Meer mensen zullen ziek worden en kunnen overlijden, dan tijdens een gewone seizoensgriep.
Hieronder leest u wat de gevolgen zijn van virusuitbraak voor uw bedrijf kunnen zijn:

Uitval personeel: niet alleen vanwege ziekte
Personeelsuitval heeft een aantal redenen:

 • Zelf ziek worden;
 • Zorgen voor andere mensen die ziek zijn (bijvoorbeeld familie- of gezinsleden en omgeving);
 • Zorgen voor (gezonde) jonge kinderen die niet naar school of kinderopvang kunnen vanwege uitval leerkrachten of door sluiting;
 • Verzuimen door angst voor besmetting.

Welke andere effecten
Maar niet alleen in uw bedrijf blijven mensen thuis. Ook andere bedrijven en organisaties waar u mee samenwerkt, waar u van afhankelijk bent, krijgen met personeelsuitval te maken. En dat heeft weer gevolgen voor uw bedrijfsvoering.

Hieronder volgt een opsomming van mogelijke andere effecten op uw bedrijf:

 • Verstoorde bevoorrading van materialen die nodig zijn voor lopende (vitale) activiteiten;
 • Verminderde beschikbaarheid van diensten van leveranciers;
 • Toe- of afgenomen vraag bij uw klanten naar bepaalde producten en/of diensten;
 • Liquiditeitsproblemen.

Al deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor uw bedrijf of organisatie. Wees hierop voorbereid.

Wat te doen als mijn personeel niet kan werken wegens het coronavirus?

Als gevolg van het coronavirus kunnen bedrijven en bedrijfstakken stil komen te liggen. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn met leveringen van producten uit sommige landen. Ook kan het virus bij een medewerker van een organisatie ontdekt worden en gaat het bedrijf mogelijk voor een tijd dicht. Dat betekent dat er dan tijdelijk niet schoongemaakt hoeft te worden. Dat heeft weer gevolgen voor de werkzaamheden van uw personeel: zij mogen dan naar alle waarschijnlijk hun werk voor kortere of langere tijd niet uitvoeren op dat object. De financiële gevolgen voor de werkgever kunnen verstrekkend zijn.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u werktijdverkorting en een ww-uitkering voor uw personeel aanvragen. Deze voorwaarden staan op de site van overheid

Meer informatie

Ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan erg snel. De informatie op deze pagina is een momentopname. Actuele informatie over de grieppandemie kunt u vinden op de website van:

Bronnen

Websites: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en RIVM