Jaarurencontracten en de WAB

Achtergrond 28 februari 2020

Jaarurencontracten en de WAB

De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over de jaarurencontracten en wanneer die wel of niet een oproepovereenkomst zijn. Dit is van belang voor het bepalen van de hoogte van de ww-premie. 

Spaarurencontracten vallen onder de jaarurencontracten. Deze contracten worden veelvuldig gebruikt bij de schoonmaak van scholen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat aan werknemers met een jaarurencontract de meeruren niet direct, in de periode waarin de uren gewerkt zijn, uitbetaald mogen worden omdat zij dan geen gelijkmatig inkomen over het jaar hebben. 

Expert

De meeruren kunnen wel worden gespaarden tot aan het einde van het jaar en dan worden uitbetaald, de uren tellen dan mee voor de 30%-norm. De meeruren mogen ook worden meegenomen naar volgend jaar. De werknemer hoeft dan minder te werken voor hetzelfde loon. Omdat in de spaarurenregeling ook de verlofuren zijn meegenomen voor het bepalen van het loon per periode/per maand kunnen eventueel extra gewerkte uren ingezet worden voor extra verlof. Wil je de lage ww-premie blijven betalen dan is het advies de extra uren in ieder geval niet in de loop van het jaar c.q. in de periode dat extra gewerkt is uit te betalen. De AWVN gaat hierover nog met het ministerie in gesprek. Maar voorlopig wordt geadviseerd extra uren pas aan het einde van het jaar uit te betalen.

Wanneer er sprake is van min-uren, dan mogen die niet zomaar verrekend worden aan het einde van het jaar. Dat mag alleen als de min-uren zijn ontstaan door een oorzaak gelegen in de persoon van de werknemer. Doorschuiven naar het volgend jaar mag ook niet want dan is het aantal te werken uren voor meer dan een jaar vastgesteld; in dat geval wordt de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst. De min-uren mogen natuurlijk wel kwijtgescholden worden.

Lees meer op de website van de AWVN.

Gerelateerd