Wees voorbereid op een griepgolf: breng mogelijke consequenties in kaart

3 maart 2020

Wees voorbereid op een griepgolf: breng mogelijke consequenties in kaart

Ondernemers kunnen negatieve gevolgen ondervinden door de coronapandemie. Het is goed om hier op tijd bij stil te staan. 

Experts

Verzuim
Het nieuwe coronavirus lijkt qua klachten lijkt op een griepvirus maar draagt een groter risico voor ondernemers. Dat stelt Arboned vermeldt in haar werkgeversadvies naar aanleiding van de corona uitbraak in ons land.

In tegenstelling tot de griep bestaat er nog geen immuniteit onder de bevolking. Daarom worden er mogelijk meer mensen ziek. Hierdoor kun je te kampen krijgen met de afwezigheid van werknemers. Omdat ze besmet of ziek zijn, voor zieken, naasten en/of kinderen moeten zorgen, preventief in quarantaine komen te zitten, of uit voorzorg moeten thuisblijven. Als werkgever ben je er dan ook bij gebaat dat je medewerkers preventieve maatregelen nemen om het virus buiten de deur te houden.

Voorradentekort
Mogelijk ondervind je last van de exportstop vanuit China. Ga dan op zoek naar alternatieve leveranciers. De Kamer van Koophandel adviseert een inschatting van de schade te maken wanneer je niet op tijd kunt leveren aan je klanten. Als je een goede regeling voor overmacht (force majeure) in je contract hebt, ben je doorgaans niet aansprakelijk voor de schade bij je klant.

Minder werk
Mogelijk valt er werk weg, bijvoorbeeld omdat een klant tijdelijk (een deel van) het pand sluit. Als er minstens 20% minder werk is als direct gevolg van het coronavirus kun je bij SZW een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen.

Bedrijfscontinuïteitsplan
Wil je op een gestructureerde manier mogelijke consequenties in kaart brengen? Dan kan een bedrijfscontinuïteitsplan een goed middel zijn. Arboned biedt hiervoor een handig format.