Coulance UWV bij re-integratie zieke werknemer door coronacrisis

Achtergrond 10 april 2020

Coulance UWV bij re-integratie zieke werknemer door coronacrisis

Het UWV heeft een addendum aan de werkwijzer Wet poortwachter toegevoegd. Hier staat in dat, zoals altijd, bij ziekte van een werknemer er een toets moet worden uitgevoerd op het re-integratieverslag dat de werkgever moet opstellen. Maar er wordt coulant mee omgaan door het UWV en maatwerk is mogelijk. 

Expert

Maatwerk 
Een werkgever is vanuit de Wet Poortwachter verplicht tot bepaalde inspanningen om de werknemer te re-integreren. Deze moeten worden vastgelegd in het re-integratieverslag (RIV). Door de coronacrisis kan het echter zo zijn dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de werkgever niet alle inspanningen kan doen. In dat geval luidt de nieuwe richtlijn dat vastgesteld moet worden of naar alle redelijkheid er voldoende aan re-integratie is gedaan, en of de verwachte procesgang gevolgd is of niet. UWV zegt maatwerk te leveren. Arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en ondersteunende disciplines zullen hier ook aan mee moeten werken. 
 
Maatwerk houdt voor de werkgever in dat er beschreven wordt hoe de bedrijfssituatie als gevolg van COVID-19 van invloed is (geweest) op het re-integratieproces of het herstel hiervan. Informatie kan digitaal worden uitgewisseld. Er zijn geen fysieke handtekeningen nodig. De huidige termijn van 5 werkdagen blijft wel gehandhaafd. Dreigt deze te worden overschreden (bijvoorbeeld omdat vanwege bedrijfssluiting de werkgever moeilijk bereikbaar is voor extra informatie), dan is er ruimte voor coulance. Lees meer op de website van VNO-NCW. 

Gerelateerd