Ledenbijeenkomst reconditionering: gestandaardiseerde besteksystematiek en duurzaam roosteren

Vereniging 30 juni 2020

Ledenbijeenkomst reconditionering: gestandaardiseerde besteksystematiek en duurzaam roosteren

Op donderdag 26 juni heeft OSB haar jaarlijkse ledenbijeenkomst reconditionering gehouden. De aanwezigen kregen ‘food for thought’ opgediend over duurzaam roosteren. En er werd besloten dat een inzichtelijk besteksystematiek helpt bij verdere professionalisering.

Expert

Gestandaardiseerde bestekstructuur
Het wil wel eens voorkomen, vooral bij grotere schades, dat verschillende reconditioneerders voor hetzelfde schadegeval sterk uiteenlopende oplossingen en prijzen hanteren. De branche vindt het belangrijk om in de zakelijke en de particuliere markt transparantie te betrachten in bestekken en offertes, kwam naar voren in de bijeenkomst. Dit komt de professionaliteit van de bedrijfstak ten goede en bevordert eerlijke concurrentie. Daarom hebben platformbestuur en leden besloten een gestandaardiseerde bestekstructuur te ontwikkelen.

Duurzaam roosteren
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk speerpunt in de reconditionering. Innovatie- en crisisexpert Henk-Jan Messchendorp was daarom uitgenodigd om de aanwezigen te inspireren met een presentatie rond het thema duurzaam roosteren. Daarbij prikkelde hij door op te merken dat de zorg belastende nachtdiensten terugdringt door een regionaal meldpunt. Dat verzorgt bij nachtelijk melden de triage en verdeelt de klussen eerlijk onder de verschillende deelnemende organisaties. Hierdoor hoeven er aanzienlijk minder mensen stand-by te staan. Ook legde hij uit hoe tijdige en geschikte voeding de lichamelijke belasting van een nachtdienst kan beperken.

Keurmerkeis
Veel reconditioneringsbedrijven werken met meerdere onderaannemers, waarvan een deel kortstondig of met spoed ingeschakeld wordt. Die dynamiek wringt met de NEN 4400-1, die vereist dat met elke onderaannemer een contract wordt gesloten volgens het model van de belastingdienst. OSB is in gesprek met de SNA en de betrokken certificerende instanties om de beoordeling van de keurmerkeisen beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de reconditionering.

29 Oktober brede reconditioneringsbijeenkomst
Op 29 oktober organiseert OSB voor leden en niet-leden een brede bijeenkomst over duurzaamheid. In overleg met de leden is besloten dat in de bijeenkomst het containerbegrip duurzaamheid concreet gemaakt wordt voor de reconditionering: wat wordt er onder duurzaamheid verstaan?  Wat doet de branche hier al aan? En wat kunnen en willen we er nog meer aan doen?