'Terechte waardering van de Koning voor schoonmaakmedewerkers'

Politiek 15 september 2020

'Terechte waardering van de Koning voor schoonmaakmedewerkers'

In zijn troonrede tijdens Prinsjesdag 2020 sprak Koning Willem-Alexander zijn dank uit aan iedereen die vooropging in de strijd tegen het coronavirus. De schoonmakers benoemde hij hierin specifiek. ‘Volkomen terecht’, reageert OSB-voorzitter Piet Adema: ‘Schoonmaakmedewerkers stonden ook in de frontlinie, zeker binnen de zorgsector. Zij zorgden voor een schone en daarmee veilige werkomgeving voor de zorgmedewerkers. Daarom moeten deze schoonmakers ook in aanmerking komen voor de door het kabinet beloofde zorgbonus van €1.000 netto.’

In de troonrede benadrukte Koning Willem-Alexander ook duidelijk dat investeren in baanbehoud, goede publieke voorzieningen, een sterke economische structuur en een schoner land nu en in de toekomst van groot belang is.

‘Hierin speelt onze sector een cruciale rol’, aldus Adema: ‘Niet alleen letterlijk, want wij zorgen voor een schoner land, maar onze sector investeert bijvoorbeeld veel in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze sector biedt hen veel mogelijkheden; niet alleen een goed inkomen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van taalontwikkeling en schuldenaanpak. Deze mensen vormen de basis van onze economie. En zeker in deze tijd investeren wij veel in baanbehoud en van werk-naar-werk-trajecten. Extra ondersteuning vanuit het kabinet hierbij is van harte welkom. Dit komt niet alleen onze sector ten goede, maar voorkomt dat mensen thuis op de bank komen te zitten.’

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Expert

Breed steunpakket blijft noodzakelijk
Een breed steunpakket blijft nodig om de coronacrisis het hoofd te bieden. Grote en kleine ondernemers, werkgevers, zelfstandigen, maar ook werknemers hebben ondersteuning nodig om het hoofd boven water te houden. Het kabinet kondigde ook aan dat de noodmaatregelen voorlopig blijven bestaan.

Maar het is voor de ondernemers uit schoonmaaksector wel van groot belang dat zij aanspraak kunnen maken op alle regelingen. Dit is nu nog niet het geval, zoals bijvoorbeeld bij de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Vooral dit laatste bevreemdt Adema: ‘Opdrachtgevers binnen de sector, zoals die uit de horeca, mogen wel gebruik maken van de TVL, maar de schoonmaakbedrijven die voor hen werken niet. Hier dient verandering in te komen.’

OSB
OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) behartigt de belangen van ongeveer 300 werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. 
Onze leden realiseren 70% van de totale omzet van de markt. Zij richten zich voornamelijk op de zakelijke markt.

Verder lezen? Rijksbegroting 2021: de belangrijkste punten