Corona en aanvulling op Algemene voorwaarden

Achtergrond 26 oktober 2020

Corona en aanvulling op Algemene voorwaarden

Door de coronacrisis ontstaan regelmatig discussies tussen schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers over de vraag voor wiens rekening en risico de gevolgen komen. Deze discussies kunnen worden voorkomen door daar specifiek een regeling voor op te nemen in de algemene voorwaarden. In de huidige algemene voorwaarden (versie 2019) is daar helaas nog niet in voorzien.  

Een oplossing kan zijn om tussentijds de algemene voorwaarden aan te passen of uit te breiden. Hou daarbij rekening met het volgende.

Expert

Wanneer kunt je een beroep doen op de aangepaste algemene voorwaarden:

  1. Wil je dat de aangepaste voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst, dan moet je ze van toepassing verklaren. Zo nodig zul je daarna met de opdrachtgever in gesprek moeten om te bespreken hoe de oude bepalingen vervangen kunnen worden door de nieuwe voorwaarden.
  2. Je moet de voorwaarden die je op de overeenkomst van toepassing verklaart altijd beschikbaar stellen aan de opdrachtgever (bij voorkeur feitelijk overhandigen en dit ook vastleggen zodat geen discussie kan ontstaan), anders kun je er geen beroep op doen of de opdrachtgever kan stellen dat hij ze niet ontvangen heeft.
  3. Partijen kunnen overeenkomen dat van de reguliere algemene voorwaarden wordt afgeweken of er worden afspraken gemaakt over onderwerpen die niet in de algemene voorwaarden staan. In dat geval geldt uiteraard hetgeen tussen partijen is afgesproken. Leg alle afwijkingen goed vast zodat er nooit discussie over kan ontstaan.

Ga in gesprek met de opdrachtgever

  1. Soms staan er bepalingen in de algemene voorwaarden waar de opdrachtgever moeite mee heeft. Ga in gesprek en probeer een afspraak te maken waar beide partijen mee kunnen leven. De voorwaarden zijn gemaakt ter bescherming van de aannemer, maar zijn altijd aanpasbaar als beide partijen dat wensen.
  2. Als afwijkende afspraken gemaakt worden leg deze dan heel goed vast zodat daar ook een beroep op gedaan kan worden.

De opdrachtgever wil de algemene voorwaarden aanpassen
Gezien de huidige situatie is het denkbaar dat ook opdrachtgevers de algemene voorwaarden willen wijzigen (ter voorkoming van – extra – kosten) bijvoorbeeld: omdat (schoonmaak)werkzaamheden niet meer worden uitgevoerd, zullen de facturen niet betaald worden. Als deze aanpassingen of eventueel de nieuwe algemene voorwaarden (erg) nadelig zijn voor jouw is ook hier het advies met de opdrachtgever in gesprek te gaan. Probeer ook dan een afspraak te maken waar beide partijen mee kunnen leven.

Heb je vragen of wil je advies over aanpassing van de voorwaarden neem dat contact op met de cao helpdesk: 0800 2265456.