OSB onaangenaam verrast door rapport Cedris

Standpunt 13 november 2020

OSB onaangenaam verrast door rapport Cedris

Het onlangs door Cedris uitgebrachte rapport Tellingen banenafspraak, het succes ontrafeld heeft OSB onaangenaam verrast.

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking in de schoonmaakbranche is de afgelopen jaren flink gestegen. Meer en meer schoonmaakbedrijven zetten de stap om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het belang van de medewerker(s) staat hierbij altijd voorop. De branche heeft laten zien een duurzame werkplek te kunnen bieden voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.

https://www.cursor.tue.nl/fileadmin/_processed_/4/9/csm_beperking_01_eb225637a8.png

Expert

Geïnvesteerd 
Er is geïnvesteerd in de doelgroep en de begeleiding hiervan. Ook zijn er stappen gezet in het enthousiasmeren van mensen met een arbeidsbeperking voor een baan in de schoonmaak. Zowel vanuit de Participatiewet als vanuit samenwerkingsverbanden met VSO/PRO-onderwijs.

De afgelopen jaren zijn breed gedragen aanpassingen doorgevoerd in de beschrijving van de doelgroep. Vanuit voortschrijdende inzichten uit de praktijk is door sociale partners in de werkkamer besloten tot uitbreiding van de definitie van de doelgroep. Binnen de schoonmaakbranche is nooit twijfel geweest over de rechtmatigheid hiervan. In de praktijk bleek een grote groep onvoldoende beschreven te zijn en dat probleem werd met de wijzigingen opgelost.

Onaangenaam verrast
Tegen het licht van deze afspraken heeft het rapport van Cedris ons onaangenaam verrast. Wij herkennen ons niet in de interpretatie van de cijfers. Ook niet als we kijken naar de groei van de doelgroep binnen de branche. Wij zijn dan ook verbaasd over de discussie, die op dit moment door Cedris wordt gestart, over de telling van de bij wet vastgelegde en met sociale partners afgestemde, doelgroep banenafspraak. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de cijfers niet kloppen en/of onjuist geïnterpreteerd zijn.

Onterecht
Met het in onze ogen onzorgvuldig en niet afgestemde rapport heeft Cedris ook de schoonmaakbedrijven onterecht hard geraakt. De positieve energie en het enthousiasme, waarmee bedrijven in de branche mensen met een arbeidsbeperking geplaatst hebben en nog steeds plaatsen, staat haaks op de door Cedris gepresenteerde beeld. De branche was bijvoorbeeld positief over de oproep van tweede kamerlid Eppo Bruins om branches te betrekken bij de gesprekken over ondersteuning voor bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in coronatijd in dienst willen houden.  Een stuk erkenning voor de branches die veel geïnvesteerd hebben in het plaatsen en in dienst houden van mensen met een arbeidsbeperking.

OSB roept op om in deze tijd niet de telling van de doelgroep ter discussie te stellen, maar deze energie te gebruiken om duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. We roepen Cedris op om de gemaakte definitie en afspraken te respecteren.

Zo zullen wij tijdens coronatijd inzetten op het voorkomen van het verdwijnen van banen aan de basis van de arbeidsmarkt en ons maximaal inzetten, zodat de groep mensen met een arbeidsbeperking niet in een uitkering belandt. We hebben elkaar nodig om de gevolgen voor de doelgroep zo klein mogelijk te houden.

Piet Adema
Voorzitter OSB