Verzuimdesk voorbeeld casus #42 Medewerker werkt niet mee aan re-integratie.

Praktijk 18 november 2020

Verzuimdesk voorbeeld casus #42 Medewerker werkt niet mee aan re-integratie.

Werkgever belde met het volgende: Een arbeidsongeschikte medewerker heeft al enige tijd niks van zich laten horen. Werkgever heeft op verschillende momenten/manieren geprobeerd om contact op te nemen, maar hier komt geen reactie op. Ook heeft de werkgever al 2 aangetekende brieven verstuurd, met het verzoek aan de medewerker om contact op te nemen. Maar ook hierop reageert de medewerker niet. Wat kan de werkgever nu nog doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

In dit geval kan er een simpel advies worden gegeven, namelijk: verstuur een schriftelijke waarschuwing. Dit is de eerste stap in het sanctioneren van de medewerker. Aangezien de medewerker al 2 keer een aangetekende brief heeft ontvangen, kan in de schriftelijke waarschuwing tevens een loonopschorting aankondigen, mits de werknemer nog steeds geen contact opneemt met werkgever. Deze loonopschorting kan ingaan na een volgende brief waarin bevestigd wordt dat de werknemer nog steeds geen contact heeft gelegd met werkgever. De loonopschorting is bedoeld als middel om de medewerker ertoe aan te zetten om zich alsnog aan de re-integratie afspraken te houden. Mocht een medewerker zich ook na de loonopschorting nog niet houden aan de re-integratie afspraken, dan zal er uiteindelijk een loonstop moeten worden ingezet. In veel gevallen komt het zo ver gelukkig niet, maar wees je ervan bewust dat het UWV het belangrijk vindt dat werkgevers zo actief mogelijk proberen om hun medewerkers aan de re-integratie te houden. Ook het sanctioneren hoort hierbij.

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk