Verzuimdesk voorbeeld casus #43 Werkgever is het niet eens met deskundigenoordeel UWV

Praktijk 19 november 2020

Verzuimdesk voorbeeld casus #43 Werkgever is het niet eens met deskundigenoordeel UWV

Werkgever heeft een arbeidsongeschikte medewerker die niet meewerkt aan re-integratie. Werkgever heeft het loon stopgezet en een deskundigenoordeel aangevraagd bij UWV. UWV heeft geconstateerd dat de medewerker niet kan re-integreren. Kan de werkgever hier bezwaar tegen aantekenen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

De werknemer had in juli het laatste bedrijfsarts bezoek gehad. Het DO was in september. Omdat het oordeel van de bedrijfsarts niet actueel was, is het dus goed mogelijk dat er iets veranderd is in de situatie van de medewerker, dit maakt het lastig bezwaar te maken op de inhoud van het deskundigenoordeel. Het advies voor de werkgever is in dit geval om de medewerker langs de bedrijfsarts te sturen voor een evaluatie. Wat de werkgever in dit geval wel kan doen is bezwaar maken tegen de procedure van het tot stand komen van het DO.  Heeft het UWV bijvoorbeeld stappen overgeslagen of hebben ze van de werkgever te weinig gehoord. De werkgever kan zelf wellicht beoordelen of het UWV stappen in het proces heeft gemist/overgeslagen en mocht dit het geval zijn, kan daarop bezwaar aangetekend worden. Zolang er geen ander oordeel vanuit het UWV is, dient de werkgever zich echter wel te conformeren aan de uitspraak van het UWV. Dat betekent dat in dit geval de loonstop ongedaan gemaakt moet worden. Wanneer de werkgever bezwaar indient tegen het besluit van het UWV en het UWV alsnog de werkgever in het gelijk stelt, kan de werkgever wederom een loonstop inzetten (niet met terugwerkende kracht) om zo de werknemer te bewegen tot re-integratie.

Neem contact op met de Verzuimhelpdesk