Rekenmodel spaaruren 2021-2025 nu beschikbaar

Instrument 4 januari 2021

Rekenmodel spaaruren 2021-2025 nu beschikbaar

Schoonmakend Nederland heeft voor haar leden het rekenmodel spaaruren aangepast voor de jaren 2021-2025.Dit rekenmodel helpt bij het berekenen van het aantal te sparen uren dat nodig is om ervoor te zorgen dat de werknemers over het hele jaar een gelijkmatig loon krijgen. Dit is nodig als gewerkt wordt op een object met vaste bedrijfssluiting die langer duurt dan 6 weken.

In het arbeidscontract zijn dan afspraken gemaakt om met een spaarurenregeling te werken. Deze afspraken staan in een addendum. Bij de downloads staat een voorbeeld in word en pdf.

Expert

Nieuw
Het nieuwe rekenmodel spaaruren bij vaste bedrijfssluiting is van toepassing op de periode 2021-2025. In deze nieuwe versie is 1 mei opgenomen als bijzondere verlofdag. Kiest een medewerker voor een andere dag, dan kan de uitkomst in sommige gevallen leiden tot een gering afrondingsverschil. Er is ook een geupdate handleiding beschikbaar. 

Gerelateerd