Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte

Achtergrond 7 januari 2021

Digitale object RI&E Veilig werken op hoogte

Het werken op hoogte kent grote risico’s. Daarom zijn er voor de glas- en gevelreiniging bijzondere veiligheidsafspraken (werkmethodes en eisen per methode) gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie en zijn het minimaal vereiste niveau van veiligheid, waarop Inspectie SZW inspecteert. Deze veiligheidsafspraken gelden voor iedereen die werkt in de glas- en gevelreiniging, werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Expert

Vindplaats regels rondom VWOH

De module RI&E Veilig werken op hoogte is oorspronkelijk in 2007 opgesteld, herzien in 2013 en in 2016 gewijzigd. En er ligt nu weer een wijziging ter goedkeuring bij ISZW met betrekking tot VWOH in de Arbocatalogus.

Let op: de tekst van de ‘blauwe HBA map’ is niet meer actueel en kan NIET meer worden gebruikt bij het beoordelen van het veilig werken op hoogte op een object.

Digitaal kun je alle informatie met betrekking tot VWOH hier vinden:

  • Stroomschema arbeidshygiënische strategie: er moet als eerste worden gekeken naar wat de veiligste werkmethode is, de zogeheten bronaanpak. Pas als de meest verantwoorde methode niet mogelijk is, mag uitgeweken worden naar een andere methode. Om deze bronaanpak gemakkelijker te maken, is er het stroomschema arbeidshygiënische strategie.
  • Werkmethode-keuzemodel: voor alle werkmethodes zijn de veiligheidseisen en de grenzen opgenomen waarbinnen gewerkt mag worden. Alle eisen en methodes zijn terug te vinden in het werkmethode keuzemodel.
  • Projectinventarisatie voor bestaande gebouwen: alle vragen per werkmethode in eén groot schema.

RIE-glas via rieschoonmaak.nl
Sinds juli 2020 is de vereenvoudigde versie van de RI&E Schoonmaak applicatie beschikbaar. Het is nu mogelijk om makkelijk een object-rie te maken op laptop, tablet of telefoon. Er is gewerkt aan vereenvoudiging, de toegankelijkheid en gebruikersgemak. Ook is de arbeidshygiënische strategie (AHS) verwerkt in de systematiek voor glas en gevel, waarmee de tool een nieuwe look & feel heeft gekregen. Zie www.rieschoonmaak.nl. 

Naast de RIE Veilig werken op hoogte moeten er ook andere risico’s in kaart gebracht worden door glazenwassersbedrijven. Denk aan de bedrijfs-RI&E voor het eigen schoonmaakbedrijf met elementen als bijvoorbeeld ziekteverzuimbeleid, werken met gevaarlijke stoffen en werkdruk. Dat kan allemaal via deze website. Veel glazenwassersbedrijven denken dat ze klaar zijn als ze voor elk object waar ze wassen een object-RI&E gemaakt hebben, maar dat is dus niet het geval!

Werkgevers die nog nooit met de internetapplicatie gewerkt hebben, kunnen bij de RAS een inlogcode aanvragen. Voor systeemtechnische vragen over de module RI&E Glas- en Gevelreiniging op de website www.rieschoonmaak.nl kun je terecht bij mevrouw Theo Bosma van de RAS via telefoonnummer 073-6200460. Voor inhoudelijke vragen bij Ilse Mariën of Nico Koch van Schoonmakend Nederland.

KMO Solutions organiseert meerdere keren per jaar trainingen om te leren werken met de RIEschoonmaak. Check via www.rieschoonmaak.nl de trainingsdata van dit kalenderjaar. Schoonmakend Nederland-leden krijgen korting op deze eendaagse training. Verder worden in 2021 via de Academie trainingen aangeboden specifiek voor het maken van object-RIE’s. Klik hier voor meer informatie.