Adviezen werkgroep ‘Duurzame Inzetbaarheid in reconditionering’

Achtergrond 9 februari 2021

Adviezen werkgroep ‘Duurzame Inzetbaarheid in reconditionering’

Sinds 2019 heeft een werkgroep nagedacht over praktische tools en verbetervoorstellen voor werknemers en werkgevers in de reconditionering om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Polygon, Dolmans, NIVO, Belfor en de vakbonden.

Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat een werknemer tot aan zijn pensioen gezond en prettig kan (blijven) werken. Er is gekeken naar gezondheid (vitaliteit), betrokkenheid en ontwikkeling. Zowel de werknemer als de werkgever dragen hier verantwoordelijkheid voor. Het doel van het project is om te komen tot de top 10 meest belastende zaken (stap 1) en daar een oplossing voor aan te reiken (stap 2). Werkgevers én werknemers kunnen hiermee aan de slag om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Expert

Adviezen
Begin 2021 heeft de werkgroep het volgende advies uitgebracht aan het RAS bestuur. Het bestuur heeft daar begin februari mee ingestemd.

  • Ontwikkel informatiemateriaal over fysieke belasting en gebruik van PBM’s.
  • Laat de opleiding leidinggevenden beter aan sluiten door aanmeldingen vanuit reconditionering te clusteren, ontwikkelen van een aanvullende module voor reconditionering en door gebruik te maken van e-learning voor herhaling van onderwerpen.
  • Betrek reconditionering bij de ontwikkeling van loopbaanpaden.
  • Ontwikkel gespreksmateriaal (best practices) van ‘een goed gesprek’.

Vervolg
De werkgroep wordt betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van voorlichtingsmateriaal, de opleidingen en de loopbaanpaden.

Verder heeft de werkgroep de sociale partners geadviseerd om:

  • De subsector reconditionering aan te merken als zwaar beroep.
  • Onderzoek te doen naar hersteltijd en belasting bij consignatiediensten en onregelmatig werk.

Deze punten zetten we op de agenda voor de komende cao-onderhandelingen.