Verzuimdesk voorbeeld casus #45 Stagnatie van re-integratie tijdens lockdown Covid-19

Praktijk 19 februari 2021

Verzuimdesk voorbeeld casus #45 Stagnatie van re-integratie tijdens lockdown Covid-19

Een werkgever heeft meerdere werknemers die voor of tijdens de ingevoerde lockdown wegens Covid-19 gestart zijn met  re-integreren.  Een groot deel van deze werknemers werkt op een basis- of middelbare school. Door de lockdown zijn veel bedrijven gesloten waardoor de re-integratiemogelijkheden beperkt waren. Nu de scholen tijdens de lockdown ook nog eens gesloten zijn, ziet de werkgever geen mogelijkheden meer om de werknemers te laten re-integreren waardoor deze stagneert. Wat kan de werkgever nu doen om geen loonsancties van het UWV te ontvangen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

Het is begrijpelijk dat de werkgever in deze situatie een uitdaging heeft wat betreft de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers aangezien veel werkplekken c.q. re-integratieplekken gesloten zijn. De kans op een loonsanctie is aanwezig omdat het lijkt alsof de werkgever onvoldoende zijn verplichtingen tot re-integratie nakomt. Gelukkig heeft het UWV hier oog voor en een addendum opgesteld voor re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers tijdens de lockdown. In dit addendum staat alle relevante informatie voor werkgevers die met een dergelijke situatie geconfronteerd worden. 

Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de werkgeverslijn van het UWV om een casus te bespreken. Zij kunnen werkgevers vaak al van de nodige informatie voorzien en aangeven of de werkgever inderdaad tekort schiet en risico loopt op een loonsanctie. Van essentieel belang  is hierbij: zorg altijd voor heldere en duidelijke documentatie en uitleg waarom jij als werkgever vindt dat re-integratie op dit moment niet mogelijk is of op enig moment in het traject niet mogelijk was. Houd dat goed bij in het re-integratiedossier van de werknemer. Houd tevens goed contact met de betreffende werknemer over de ontwikkelingen tijdens de lockdown en maak snel duidelijke afspraken op het moment dat re-integratie weer mogelijk lijkt zowel tijdens  als na de lockdown.

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.