Verzuimdesk voorbeeldcasus #49 Kosten spoor 1 en 2 hoger dan loondoorbetaling

Praktijk 28 april 2021

Verzuimdesk voorbeeldcasus #49 Kosten spoor 1 en 2 hoger dan loondoorbetaling

Een werknemer is sinds oktober 2020 arbeidsongeschikt en werkt normaliter 3 uur per week. De bedrijfsarts heeft gesteld dat momenteel een terugkeer in het oude werk niet mogelijk is. De kosten voor de inzet van spoor 1 en 2 trajecten zijn (veel) hoger dan het ziekengeld dat de werkgever moet betalen in verband met de loondoorbetalingsverplichting. Wat kan de werkgever doen?

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.

Experts

In artikel 5.10 van de ‘Werkwijze Poortwachter 1 mei 2020’ wordt 70% als grens genoemd met betrekking tot de kosten ten opzichte van het nog openstaande loon over de resterende duur van de loondoorbetalingsverplichting. In dit geval is het aannemelijk dat de werkgever meer moet gaan betalen voor de inzet van spoor 1 en spoor 2 activiteiten dan de gestelde 70% van het nog openstaande loon. De werkgever heeft de volgende opties:

  • De werkgever kan door middel van een vaststellingsovereenkomst afscheid nemen van de werknemer; de hoogte van de transitievergoeding mag de werkgever zelf bepalen. De voorwaarde is uiteraard dat de werknemer zich duurzaam hersteld meldt alvorens de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Let op: de transitievergoeding wordt niet door het UWV gecompenseerd omdat de werkgever niet twee jaar het loon heeft doorbetaald.
  • Mocht het bovenstaande niet lukken, onderneem dan de volgende stappen. Neem eerst contact op met het UWV en vraag wat zij van de werkgever in deze situatie verwachten. Helaas is het zo dat niet ieder UWV kantoor de regels omtrent de Wet verbetering Poortwachtern hetzelfde interpreteert. Daarom is het verstandig om met je UWV kantoor contact op te nemen en navraag te doen om een eventuele loonsanctie te voorkomen. Een deskundigenoordeel is wel mogelijk, maar dekt waarschijnlijk niet de lading aangezien dan alleen de inspanningen van de werkgever ten opzichte van de re-integratie van de werknemer van de afgelopen periode worden bekeken. 
  • Tevens kan de werkgever alvast afspraken met de werknemer maken over de re-integratie. Aangezien de bedrijfsarts heeft gesteld dat de werknemer op dit moment niet in zijn eigen werk kan terugkeren, kan wellicht binnen of buiten de organisatie gezocht worden naar alternatieven. Oftewel; de werkgever maakt alvast een start met een onofficieel spoor 2 traject. Misschien hebben bevriende organisaties wel mogelijkheden voor de werknemer. Let er wel op dat alles goed wordt vastgelegd in het dossier.

Ondanks het feit dat de bedrijfsarts stelt dat de werknemer momenteel niet terug kan keren in het eigen werk, kan het mogelijk zijn dat de werknemer nog wel herstelt binnen de twee jaar dat de loondoorbetalingsverplichting duurt, omdat de medische eindsituatie van de werknemer nog niet is bereikt. 

Speelt zo’n casus in jouw organisatie of iets vergelijkbaars en heb je advies nodig? Bel de Schoonmakend Nederland Verzuimhelpdesk voor kosteloos advies: 073-648 38 50.