Ondersteuning vergroot kansen statushouder op de arbeidsmarkt

Achtergrond 14 juni 2021

Ondersteuning vergroot kansen statushouder op de arbeidsmarkt

Inzet van instrumenten, zoals loonkostensubsidie en jobcoaching, zijn belangrijke succesfactoren voor het vergroten van de kansen van statushouders op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit is een van de voorlopige conclusies uit het tussenrapport Werk maken van werk voor statushouders, een rapport van Regioplan Beleidsonderzoek B.V.

Expert

Leonore Nieuwmeijer, Adviseur Inclusiviteit en Schuldenproblematiek bij Schoonmakend Nederland zegt hierover: ‘Ondernemers in de schoonmaakbranche willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders, graag een kans geven. Maar werken in ons land blijkt toch vaak heel anders dan werken in het land van herkomst. De stap naar volwaardig meedoen is groter dan gedacht. Werkgevers ervaren al jaren dat de productiviteit lager ligt en dat er veel geïnvesteerd moet worden in het inwerken en opleiden van statushouders. Een compensatie van loonkosten vergroot daarmee de kansen voor deze mensen op de arbeidsmarkt.’

‘De schoonmaaksector is bij uitstek een sector van kansen en inclusiviteit. En is een ideale sector voor onder meer statushouders om een kans te krijgen en een goede start te maken op de arbeidsmarkt. Vanuit Schoonmakend Nederland zijn wij blij dat dit rapport ons ondersteunt in onze ervaring. Wij willen dat de drempels worden weggenomen en de kansen vergroot. Wij pleiten daarom al langere tijd, net als VNO-NCW, om de doelgroep Banenafspraak te vergroten en statushouders toe te voegen aan een brede doelgroep’, sluit Nieuwmeijer af.

Schoonmakend Nederland
Schoonmakend Nederland is de brancheorganisatie van de schoonmaaksector. De brancheorganisatie behartigt de belangen van ongeveer 300 ondernemers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland.