‘Teleurgesteld over achterblijven hervorming arbeidsmarkt’

Opinie 21 september 2021

‘Teleurgesteld over achterblijven hervorming arbeidsmarkt’

Op 21 september heeft Koning Willem Alexander de troonrede uitgesproken. Daaropvolgend heeft de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, de begroting van het demissionaire kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer.

Piet Adema, voorzitter: ‘Nu een nieuw kabinet op zich laat wachten, gaat de aanpak van grote problemen traag. De noodzakelijker hervorming van de arbeidsmarkt blijft achter. Voor een effectieve aanpak van de arbeidsmarktkrapte moet het aantrekkelijker worden om aan het werk te gaan én om meer te werken. Tegelijkertijd moeten de administratieve lasten en de financiële risico’s voor werkgevers worden aangepakt. Teleurstellend dat het kabinet en de kamer niet voortvarender zijn om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken.’  

Expert

Wat er verandert in 2022?

  • De coronacrisis heeft het belang van een leven lang ontwikkelen onderstreept. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging, daarom is het nodig om daarop in te spelen. Zo kunnen werkenden – en niet-werkenden – hun baan behouden of nieuw werk vinden. In 2022 kunnen mensen zich door subsidies (zoals het STAP-budget van 1.000 euro per persoon), gratis adviezen en cursussen, blijven ontwikkelen.
  • Ook krijgen ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is.
  • Vanaf 1 januari 2022 geldt ook de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Tot nu toe waren deze bedragen gelijk, terwijl de premie relatief gezien een groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers. Jaarlijks is er 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering‘. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen euro.