Aanvraagloket NOW5 vandaag geopend

Nieuws 13 december 2021

Aanvraagloket NOW5 vandaag geopend

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. NOW5 (zevende aanvraagperiode) geldt voor de periode van 1 november tot en met 31 december 2021.

Vanaf maandag 13 december 2021 tot en met maandag 31 januari 2022 kun je de aanvraag indienen bij UWV

Expert

Voor wie is NOW5?

Bedrijven die minimaal een omzetverlies van 20% hebben, en ondernemers die gestart zijn tussen 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021, kunnen een aanvraag doen. De NOW5 is er voor bedrijven die door corona minder of geen werk hebben voor hun personeel. De tegemoetkoming voor de loonkosten kan worden aangevraagd voor vast en flexibel personeel. De regeling geldt voor bedrijven met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de NOW-tegemoetkoming.

Voorwaarden

De NOW5 kent voor de aanvraag vrijwel dezelfde voorwaarden als de eerdere, gesloten, NOW regelingen.

  • Minimaal 20% omzetverlies vergeleken met 2019. Maximaal is op te geven 80%, ook als het verlies hoger wordt geschat.
  • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies.
  • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon.
  • Inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van werk-naar-werk’ traject.
  • Een bonus en dividendverbod voor 2021.

Verschillen met de voorwaarden van eerdere regelingen zijn:

  • Deze aanvraagperiode beslaat 2 maanden, november en december 2021.
  • De referentiemaand voor de loonsom is september 2021.
  • Startende ondernemers die personeel in dienst hebben komen in aanmerking. Hun startdatum moet liggen tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021.
  • De loonsomvrijstelling, de daling van de loonsom zonder effect op de subsidie, gaat naar 15%. In eerdere regelingen was dat 10%.

Vraag NOW5 (zevende aanvraagperiode) aan via het UWV.

Gerelateerd