Gemeenteraadsverkiezingen en de gevolgen voor ondernemers

Vereniging 11 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen en de gevolgen voor ondernemers

Op woensdag 16 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitkomsten van deze verkiezingen zullen leiden tot een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. Tegelijkertijd leidt dat ongetwijfeld tot nieuwe coalities op gemeentelijk niveau én tot wijzigingen in het beleid. Het is goed om als ondernemer alert te zijn op de mogelijke gevolgen daarvan voor het ondernemersklimaat in je gemeente. 

Expert

Meer specifiek kan ook het thema van wel of niet aanbesteden van de schoonmaakdienstverlening (opnieuw) aan de orde komen binnen de gemeente. Keuzes die in dat verband op gemeentelijk niveau worden gemaakt kunnen ook zomaar een bredere, landelijke uitwerking hebben voor onze schoonmaakbranche. Daar moeten we met zijn allen scherp op zijn!

Dus als je signaleert dat jouw gemeente overweegt om de schoonmaakdienstverlening te gaan inbesteden, laat het ons dan weten. Hoe eerder we samen in overleg kunnen treden met de gemeente (in ieder geval voor besluitvorming), hoe beter de kans dat we dit soort ongewenste ontwikkelingen kunnen bijsturen.