Resultaat onderzoek naar consignatiediensten

Achtergrond 14 juni 2022

Resultaat onderzoek naar consignatiediensten

In opdracht van de RAS heeft onderzoeksbureau Dehora onderzoek gedaan naar hersteltijd en belasting van consignatiediensten in reconditionering. Het RAS-bestuur heeft het rapport eerder dit jaar besproken.

Expert

Sociale partners hebben besloten om in 2022 pilots ‘Anders roosteren consignatiediensten’ (met MDIEU-subsidie) uit te voeren om zo de belasting voor werknemers, die consignatiediensten met zich meebrengen, te verminderen. Doelstelling hierbij is de volgende: ‘Werknemers die te maken hebben met consignatiediensten, hebben minder overbelasting en stress van deze diensten en hebben meer invloed op de roosters van consignatiediensten’. Het is de bedoeling om de resultaten van de pilots uiterlijk eind 2022 op te leveren waarna sociale partners in 2023 gaan beslissen of en zo ja op welke manier branchebreed opvolging gegeven gaat worden.